Čtvrtý oborový den

Ohrožené druhy zvířat v ZOO ČR

Dne 25. dubna 2019 jsme nikam nejeli ani nešli. Trochu jsme toho litovali, protože počasí bylo skvělé. Ale zase jsme využili ten čas k napsání oborových zpráv. Žáci 6. a 7. tříd psali o pražské ZOO, kterou jsme navštívili už v březnu se spolužáky z celého druhého stupně naší školy. Žáci 8. a 9. ročníku pokračovali v psaní své oborové práce na vybrané téma. Měli jsme k dispozici učebnu informatiky a většina přítomných má splněno nebo téměř splněno!

Zdeňka Rumlová

Významná místa českých dějin

4. oborový den - bitva u Lipan

Dne 25. dubna 2019 jsme s oborovou skupinou jeli do Lipan poznávat husitské období. Poprvé jsme měli sraz později než obvykle, a to v 9.15 hodin u školy. To už zde byl přistavený autobus, do kterého jsme nastoupili a vyrazili do Lipan. Zastavili jsme na místě někdejšího bojiště. Odtud jsme šli na mýtinu, kde jsme dostali od pana učitele pracovní list. Kousek od nás stála mohyla, na které jsou vytesány různé vzkazy. Když jsme dočetli první pracovní list, dostali jsme další pracovní list. Když jsme se všichni seznámili s informacemi z pracovních listů, nasedli jsme do autobusu a jeli směr Český Brod.

V Českém Brodě jsme šli do muzea, kde je expozice k husitským válkám. Mohli jsme si zde popovídat s husitským králem Jiřím z Poděbrad. Dále zde byly informační tabule s různými informacemi o tehdejší době. V muzeu jsme dostali pracovní listy, které byly věnovány husitské době. Na pracovním listu jsme měli například vysvětlit pojem defenestrace nebo nakreslit erb Jiřího z Poděbrad. Dále jsme tam měli zaškrtnout příslušnou odpověď k otázce, tzn. takový malý testík.J Když jsme toto dodělali, přesunuli jsme se na českobrodské náměstí. Páni učitelé nám zde dali rozchod na 35 minut. Poté jsme se již vydali do Ďáblic.

Z tohoto oborového dne si beru hodně informací, například to, že se bitva u Lipan se odehrála 30. května roku 1434. Tento oborový den se mi hodně líbil.

Patrik Svoboda, VII.B

Netradiční sporty

Ve čtvrtek dne 25. 4. se uskutečnil čtvrtý oborový den. V rámci něho jsme si vyzkoušeli zahrát si americký fotbal. Naše skupina Netradiční sporty se sešla v 9:45 hodin ve škole. Odebrali jsme se do třídy, kam za námi přišli čtyři hráči amerického fotbalu z týmu Prague Mustangs. Podali nám krátký výklad o tom, co to americký fotbal je a jak se liší od rugby. Také nám ukazovali všechnu výstroj a míč. Po výkladu jsme se přemístili na místní fotbalové hřiště. Namísto klasického amerického fotbalu jsme hráli tzv. flag football. Nasadili jsme si opasky, které měly na stranách přidělané vlaječky tzv. flagy. Místo toho, abychom se shazovali, museli jsme sebrat hráči, který měl míč, vlaječku. Nejprve jsme si vyzkoušeli ve dvojicích míč házet a chytat, poté ho chytit za běhu a také sebrat druhému vlaječku. Nakonec jsme se rozdělili do čtyř týmů a zkusili jsme si zahrát proti sobě zápasy. Po užitém dopoledni jsme se vrátili do školy na oběd.

Kristýna Gabrielová, IX.A

Pomáháme zvířatům

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 jsme se vydali na záverečný oborový den. Jeli jsme objednaným autobusem do Babic u Prahy. Cestou jsme projížděli Velkými Popovicemi, ve kterých jsme viděli i celorepublikově známý pivovar Kozel. Útulek, do kterého jsme jeli, byl v přírodě s krásnými výběhy. Vznikl v roce 2017. Aktuálně tam mají kolem 20 psů. Většina z nich je ze Slovenska. Home4pets je nezisková organizace. Chodí sem spousta dobrovolníků pejsky třeba vyvenčit. My jsme šli také na procházku se psy. Bylo to moc hezké. Kromě psů zde mají i slepice z fondu Slepice v nouzi a jednu kočku. Ke konci jsme si pohladili malá krásná kůzlata. Byla moc roztomilá. Jsme moc rádi, že jsme za celý rok stihli pomoci tolika pejskům a útulkům, ať hračkami, pamlsky, vyvenčením či finančním příspěvkem.

Daniel Krauz 6.A

Tak trochu jiné umění – Muzeum Karla Zemana

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 jsme se s oborovou skupinou č. 8 – Tak trochu jiné umění vydali do Muzea Karla Zemana na Kampě. Dali jsme si sraz v 8:45 před školou a vyrazili MHD na stanici metra Malostranská, odkud jsme pokračovali pěšky až na Kampu.

V muzeu nás rozdělili na dvě skupiny, které provázely průvodkyně. Nejprve jsme se dozvěděli něco o životě Karla Zemana a jeho prvních filmech, mezi které patří například Vánoční sen, Inspirace, či Povídky pana Prokouka, které plnily funkci večerníčku. Další místnost nás seznámila s filmem Cesta do pravěku. Mohli jsme zhlédnout krátké ukázky z filmu, či vyzkoušet trik s perspektivou.

Další místnost byla zaměřena na film Vynález zkázy. Mohli jsme si vyzkoušet létající stroj, skafandr, ale také zjistit, jak funguje ponorka.

Dalším programem naší prohlídky byl film Baron Prášil. Mohli jsme si prohlédnout originální kostýmy z filmu nebo se vyfotit na pegasovi rovněž za využití principu perspektivy. Poslední místnost byla věnována dalším filmům Karla Zemana – Čarodějův učen, Ukradená vzducholoď a dalším.

Zpestřením našeho programu byla možnost natočit si vlastní film na motivy K. Zemana pomocí techniky green screen, kterou většina dětí s chutí využila.
Po cestě zpět na metro jsme se zastavili ve Valdštejnské zahradě, kde probíhala výstava Czech Innovation Expo. Prošli jsme zahradu a vydali se směrem ke škole.

Veronika Pařízková

Zdravý životní styl

Čtvrtý oborový den jsme se vydali na bungee workout. Bungee workout pochází původem z Thajska a do Evropy se dostal asi před rokem. Je to sport, kde jste zavěšeni na lano, které vás nadnáší.

Na místě jsme se rozdělili do dvou skupin, protože sál je malý a všichni najednou bychom se tam nevešli. Já jsem byl v první skupině. Nejdříve jsme se důkladně protáhli a potom jsme začali jednoduchými cviky. Následovala krátká sestava ze cviků, které jsme se naučili. Když jsme se sestavu doučili, zahráli jsme si, stále zavěšeni na lanech, hru „zmrzliny a sopky“. Následovala výměna. Druhá skupina měla jiné cviky i sestavu. Závěr patřil učitelům, kteří si to také vyzkoušeli. Byla to velká legrace. Moc mě to bavilo a určitě bych chtěl jít ještě jednou.

Kryštof Stareček

Kalendář akcí