Konverzační soutěž v anglickém jazyce

English Conversation Competition

2012/2013

 

10. ledna 2013 proběhlo jako každoročně školní kolo soutěže v anglické konverzaci. Zúčastnilo se jej 34 žáků 2. stupně naší školy a vítězové obou věkových kategorií (6. – 7. ročníku a 8. – 9. ročníku) postupují do kola obvodního, jež se koná 13. února v DDM Přemyšlenská.

 

Soutěž se skládala ze dvou částí:

  1. Poslech s porozuměním
  2. Konverzace na dané téma

Ústní části se zúčastnili ti žáci, kteří získali nejvíce bodů z poslechových cvičení. Zde už byly síly velmi vyrovnané a žáci předvedli velmi slušné výkony – jejich projevy byly nepřipravené a velkou roli hrála jazyková improvizace a pohotovost.

 

Stupně vítězů patřily těmto žákům:

 

I. věková kategorie (6. – 7. ročník)

 

1. místo – Xiang Jin Jong

2. místo – Tomáš Palička

3. místo – Michal Němec

 

II. věková kategorie (8. – 9. ročník)

 

1. místo – Leila Mačkićova

2. místo – Standa Starman, Matěj Sana

3. místo – Anna Neradilková, Adam Zemánek

 

 

Congratulations!!!! Blahopřejeme!!!! Nejen vítězům, ale i zdánlivě poraženým. Byli jste výborní!!!!

 

 

A co je smyslem celé soutěže?

ü  Rozvíjet zájem žáků o studium angličtiny.

ü  Posilovat jejich schopnosti a dovednosti v komunikaci cizím jazykem.

ü  Upevňovat jejich sebedůvěru a jistotu v komunikaci.

ü  Získávat zkušenosti v improvizovaných  rozhovorech.

 

 

Nezbývá než držet palce našim žákům, aby se jim dařilo i v kolech následujících

a Vás ostatní vyzvat k hojné účasti v letech příštích.

(učitelé J. Kolková, T. Besskó)