OSLAVUJEME ZA KAŽDÉHO POČASÍ

1

                    Přijďte, i když bude pršet!

       Je připravena i mokrá varianta v suchu!

2

Pozvánka

letak_malovane-lavicky_final

Pozvánka na akci

sousedska_slavnost

Zájmová činnost pro školní rok 2016/2017

ZÁPIS DO KROUŽKŮ PROBĚHNE V BUDOVĚ ŠKOLY 14. 9. 2016

16.00 – 19.00 HOD

bližší informace naleznete zde

Se školní družinou na výstavu

V pátek 9. září půjdou děti, které zůstanou po obědě ve školní družině, na výstavu drobného zvířectva. Výstava se koná v areálu Agro Kmínek.

Exkurzní den úterý 6. 9. 2016

  Třída KAM MÍSTO SRAZU ČAS SRAZU MÍSTO NÁVRATU ČAS NÁVRATU
1 I.A Areál zdraví, Ďáblický Háj Před MŠ 8:00 Před MŠ 11:00-11:30
2 I.B Areál zdraví, Ďáblický Háj Před MŠ 8:00 Před MŠ 11:00-11:30
3 I.C Areál zdraví, Ďáblický Háj Před MŠ 8:00 Před MŠ 11:00-11:30
4 II.A Mateřinky, Hasiči Před ZŠ 8:00 Před ZŠ 11:40-11:45
5 II.B Mateřinky, Hasiči Před ZŠ 8:00 Před ZŠ 11:40-11:45
6 III.A Hvězdárna Ďáblice, Ďáblický háj 7:40 11:45
7 III.B Hvězdárna Ďáblice, Ďáblický háj 7:40 11:45
8 IV.A Ďáblický háj Před ZŠ 8:00 Před ZŠ 11:15-11:45
9 IV.B Ďáblický háj Před ZŠ 8:00 Před ZŠ 11:15-11:45
10 IV.C Ďáblický háj Před ZŠ 8:00 Před ZŠ 11:15-11:45
11 V.A Hasiči, hřiště, Ďáblický háj U školy 8:00 Ke škole 11:30-12:00
12 V.B Hasiči, hřiště, Ďáblický háj U školy 8:00 Ke škole 11:30-12:00
13 V.C Hasiči, hřiště, Ďáblický háj U školy 8:00 Ke škole 11:30-12:00
14 VI.A Ctěnice Před školou 8:30 Ke škole 11:30-11:45
15 VI.B Ctěnice Před školou 8:30 Ke škole 11:30-11:45
16 VII.A Procházka historickou Prahou Restaurace U Cihelny 8:15 Restaurace U Cihelny 11:40-12:30
17 VII.B Národní technické muzeum Dřevěnka 8:20 Dřevěnka 12:00-12:30
18 VIII. Muzeum hudby Praha Zastávka BUS Kokořínská 8.15 Zastávka BUS Kokořínská 11:40-12:00
19 IX. Procházka historickou Prahou Restaurace U Cihelny 8:15 Restaurace U Cihelny 11:40-12:30

První školní dny

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o organizaci prvních školních dní.

Prvni skolni dny_info

ZŠ_parkování - kopie

 

vedení školy

Nabídka jazykové školy SUPERB LEARNING

Jazyková škola SUPERB LEARNING

Info z mateřské školy

Vážení rodiče,
třídní schůzky pro rodiče dětí z mateřské školy se konají v úterý 6. 9. 2016 od 17 hodin v jednotlivých třídách.
Dále níže naleznete seznam dětí v jednotlivých třídách a informace pro rodiče nově nastupujících dětí.

Věra Dusová
zástupkyně MŠ

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ DO MŠ

Vážení rodiče a žáci 1., 2., 3. a 6. ročníku ZŠ,

po poradě všech zainteresovaných pedagogů školy, s přihlédnutím k Vašim přáním jsme sestavili seznamy žáků v jednotlivých třídách dotčených ročníků. S ohledem na citlivost těchto údajů nebudeme seznamy dávat na web školy. Seznamy budou od 30. 8. do 1. 9. 2016 zveřejněny ve vitríně na budově školy.
S pozdravem

Mgr. Josef Buchal
ředitel školy

Info pro rodiče budoucích prvního, druhého, třetího a šestého ročníku

Vážení rodiče žáků budoucího prvního, druhého, třetího a šestého ročníku,
v níže přiložených souborech naleznete informace týkající se následujícího školního roku.

info_pro_rodice_1.rocniku

info_pro_rodice_2,3,6.rocniku

Upozornění

Z technických důvodů nejsou dočasně ve škole funkční pevné telefonní linky.

Děkujeme za pochopení

vedení školy

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

dnešního dne jsem převzal vedení, teď už naší, ďáblické Základní školy a mateřské školy.

Jak jsem se již stihl seznámit, škola má bohatou historii a spoustu krásných tradic. Jsem rád, že spolu s kolegy budeme moci na tyto tradice navázat a dále je úspěšně rozvíjet.

Škola není jen budova, ale též společenství pedagogů, provozních zaměstnanců, žáků, jejich rodičů, jakož i široké veřejnosti a v neposlední řadě rodáků – bývalých žáků i zaměstnanců, kteří ve škole dříve působili a srdcem zde stále zůstávají.

Školu v obci vnímám jako přirozené společenské centrum, které vedle vlastního výchovně vzdělávacího procesu slouží též k bohaté mimoškolní činnosti a v neposlední řadě ke sportovním a kulturním činnostem mládeže, spolků i další veřejnosti.

Každý školní rok je náročný – pro žáky, pro pedagogy, provozní zaměstnance nevyjímaje. Ten příští bude mimořádně specifický s ohledem na průběžnou výstavbu nových školních prostor.

Kromě stavebního ruchu začne ve škole působit ze dvou třetin obměněný učitelský sbor. Ve spolupráci s končící paní ředitelkou jsme intenzivně hledali nové učitele. V polovině srpna nám už chybí jen jednotlivci pro výuku na druhém stupni. Věřím, že na konci srpna již bude pedagogický sbor úplný. Těší mě, že s výjimkou jedné změny zůstává původní sehraný kolektiv vychovatelek/e školní družiny. Je moc dobře, že i pedagogický sbor v mateřské škole setrvává beze změn.

Po odchodu téměř celého vedení školy to rozhodně nebudou mít jednoduché ani jeho nástupci.

Z výše uvedeného vyplývá, že v životě ďáblické školy bude nadcházející školní rok 2016/17 svým způsobem přelomovým. Bude zapotřebí velkého porozumění všech – zaměstnanců, žáků i jejich rodičů.

Již v červnu jsem měl příležitost setkat se a poznat při osobních rozhovorech většinu pedagogů, kteří v základní škole zůstávají. Společně jsme se domlouvali a radili o všem důležitém pro školu. Už tehdy jsme na první poradě společně vytvořili plán činností pro nový školní rok, ve kterém jsme neopomenuli naplánovat termíny tradičních akcí školy (např. Sportovní den, Ďáblický slavíček, Adventní tvoření, Vánoční trh ad.). Stihl jsem se setkat i s paními učitelkami mateřské školy.

Závěrem Vás potřebuji informovat o tom, že zahájení školního roku v základní škole bude vzhledem k čilému, leč náročnému stavebnímu pohybu po dohodě s vedením městské části až v pondělí 5. září 2016.

Zahájení školního roku tříd MŠ tím není dotčeno. Mateřská škola přivítá děti ve čtvrtek 1. září 2016.

 

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

těším se na naši vzájemnou spolupráci,

těším se na naše společná setkávání nejen ve škole, ale i v Ďáblicích při nejrůznějších akcích, které v obci pořádáte.

V Praze-Ďáblicích, 15. srpna 2016

Mgr. Josef Buchal
ředitel školy


Dopis rodičům ke stažení (formát *.docx)

 

Aktualizace fotogalerie

Poslední fotografie tohoto školního roku, které si můžete prohlédnout, jsou z dění v oddělení školní družiny prvních tříd. Zdokumentována je i práce školního klubu a družinových čtvrťáků při výrobě loutek. Jak proběhl závěrečný výlet druháčků do Centra řemesel v Ostré, ale i radost ostatních dětí školní družiny a klubu, kteří se vydaly do Mirákula. Ve školní fotogalerii jsou nově fotky ze školy v přírodě, jak ji letos zažili druháčci.

Na další fotky z činnosti naší školní družiny si musíte počkat zase až do září, kdy se činnost jednotlivých oddělení rozběhne opět na plno.

Krásné prázdniny všem přejí vychovatelé školní družiny.

Aktualizace fotogalerie

Do školní fotogalerie jsou přidány fotografie ze školy v přírodě III.A a III.B. V sekci školní družiny si můžete prohlédnout obrázky z činnosti výborně pracujícího školního klubu, ale také z prohlídky zákulisí divadla Říše loutek, kam se vydali se školní družinou čtvrťáci a školní klub. Třeťáci navštívili botanickou zahradu v době, kdy se líhli motýli. U prvňáčků zase zkoušeli zda  mají talent. Několik momentek je i z naší ranní družiny.  Fotografie z další akcí školní družiny a klubu připravíme zase na příště.

Vážení rodiče žáků přijatých do 1. ročníku 2016/2017,

zveme Vás na informativní setkání ve středu 8. 6. 2016 od 16.00 hodin v budově naší základní školy. Na této schůzce budete mít možnost přihlásit své dítě do školní družiny a získáte i informace o přihlášení ke stravování ve školní jídelně.