Zápis do 1. ročníku ZŠ 2018/19

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, v Základní škole a mateřské škole, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 se uskuteční zápis do 1. ročníku ZŠ v pondělí 9. dubna a v úterý 10. dubna 2018 v odpoledních hodinách.

více informací zde

Informace ze školní jídelny

Z provozních důvodů bude do 16. 3. 2018 vařeno a vydáváno pouze jedno jídlo. Všechny objednávky jídla č. 2 budou automaticky přečipovány na jídlo č. 1.

Děkujeme za pochopení.

Lyžařský zájezd 7. ročníku 2018

26. 2. 2018

Před polednem celá skupina lyžařského zájezdu dorazila na místo určení. Po té, co jsme se ubytovali a poobědvali, jsme se vydali na svah. Na svahu žáci předvedli své lyžařské umění a byli rozděleni do družstev. V rámci večerního programu se žáci seznámili s pravidly na sjezdovkách. Na závěr večera si zahráli společenské hry.

27. 2. 2018

Ráno, hned po snídani, jsme se nadšeně vydali na sjezdovku. Počasí bylo mrazivé, ale zvládnutelné. Po výborném obědě jsme se znovu vydali ke sjezdovce – stupnice na teploměru ukazovala příznivější teplotu. V rámci večeního programu byl promítán sestřih videí k technikám lyžování. Ve zbytku večerního programu byl zahájen turnaj ve stolním fotbálku, kartách a společenské hře Člověče, nezlob se.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 2. 2018

Během dopoledne i odpoledne všichni žáci pilovali techniku lyžování. Večerní program byl pak zaměřen na práci horské služby, kdy jsme absolvovali přednášku od jednoho z dobrovolníků.

 

 

 

 

 

1. 3. 2018

Tento den jsme byli na svahu jen dopoledne. V odpoledních hodinách jsme se společně vydali na Ještěd. Cestou tam i zpět si všichni užívali krásného výhledu na okolní krajinu, ale také možnosti se sklouznout. Během večerního programu bylo rozlosování startovních pozic pro páteční závod ve slalomu a ve zbytku večera se dohrával turnaj ve výše zmiňovaných disciplínách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za tým lyžařského zájezdu
David Pařík

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

V pátek 23. 3. 2018 v době 15.00 – 18.00 hod
pořádá Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
pro děti a rodiče VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

 

Přehlídka recitátorů Ďáblické vajíčko 2018

„Jazyk poezie je čarovný a sdělí více významů, než mají slova sama.“ Fudžiwara no Kintó

Dne 22. února 2018 se v učebně  3.A  konalo školní kolo přehlídky recitátorů Ďáblické vajíčko. Účast byla velká, vždyť své umění představilo 36 malých recitátorů, kteří byli rozděleni do pěti kategorií: 0. kategorie (1. ročník), 1. kategorie (2. a 3. ročník), 2. kategorie (4. a 5. ročník), 3. kategorie (6. a 7. ročník) a nakonec 4. kategorie (8. a 9. ročník).

Odpoledním programem provázela paní učitelka Olga Koudelková, jíž se podařilo ve spolupráci s publikem vytvořit recitátorům velmi příjemnou, přátelskou a pozitivní atmosféru. Vystupující přišli podpořit někteří spolužáci a učitelé, mezi nimi i pan ředitel. Program rovněž navštívili zástupci redakce školního časopisu ĎaZ pod vedením paní učitelky Lenky Zrzavé.

Všichni recitátoři publikum i odbornou porotu svým vystoupením potěšili. Mnozí žáci překvapili výběrem náročných básní, uměleckým projevem, někteří i pobavili humornými texty. Členové poroty tak neměli svou úlohu vůbec jednoduchou. Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že smyslem přehlídek recitátorů, mezi něž Ďáblické vajíčko patří, je posluchače především obohatit o umělecký a estetický zážitek z krásy poezie, potěšit duši kouzlem slova… Neexistují tedy vítězové a poražení. Vystupující jsou proto hodnoceni ve třech pásmech – zeleném, žlutém a červeném. V pátek 23. 2. 2018 během slavnostního vyhlášení ve školní knihovně obdržel každý recitátor diplom a čokoládové vajíčko příslušné barvy.

Z každé postupové kategorie (1. – 4.) byli vybráni jeden až dva zástupci, kteří budou reprezentovat naší školu na Pražském poetickém setkání v březnu tohoto roku.

Závěrem děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se na přípravě a realizaci Ďáblického vajíčka podíleli, jmenovitě především členům poroty Olze Koudelkové, Vladimíře Nepomucké, Jitce Kuvinkové, Marku Sichrovskému a Tereze Pandadisové.

Mezi nejlepšími recitátory se umístili tito žáci:
1. Třídy
Šimon Hruška,  I.B
Johanka Novotná,  I.B
2. – 3. Třídy
Karolína Kulhánková,  II.B
Eliška Königsmarková, III.A  – postupující
Filip Šmrha, III.B – postupující
4. – 5. třídy:
Antonín Blahník, V.A
Sophie Pischnothová a Lucie Rambousková, IV.B
Veronika Brožová, V.A – postupující
Daniel Krauz, V.A – postupující
6. – 7. třídy:
Kateřina Přibáňová, VII.B – postupující
8. – 9. Třídy
Lucie Szabö,  VIII.B – postupující
Sára Kratochvílová, IX. tř. – postupující

Za odbornou porotu Tomáš Novotný, zástupce ředitele školy pro program

Bruslení na Letné

Dne 7. 2. a 8. 2. 2018 jsme v rámci semináře Sportovní hry uskutečnili bruslení. S žáky jsme se sešli ve 13 hodin v prostorách šaten školy a vyrazili jsme směrem na Letnou. Cesta proběhla hladce a trvala přibližně 30 minut. Na místě bylo možné zapůjčit si brusle, případně si je nechat nabrousit. Jako škola jsme toto půjčovné měli zcela zdarma. Bruslení samotné trvalo 45 minut. Na dětech bylo vidět, že je velmi baví, a to i u těch, které na bruslích stály teprve poněkolikáté v životě. Program byl ale bohužel krátký a museli jsme se opět vydat zpět ke škole, kde bylo naše místo rozchodu.

Vše proběhlo hladce a hlavně bez zranění. Tímto bych chtěla zúčastněným žákům poděkovat za jejich vzorné chování.

Bc. Kamila Dunajová

Sběr starého papíru 26. 2. – 1. 3. 2018

Ke škole bude v tomto termínu přistaven kontejner a je možné přinášet balíky starého papíru v čase od 7.15 do 19.00 hod.
Informaci o přineseném množství – tzn. počet kg s podpisem od rodičů, předají žáci na lístku své třídní/třídnímu učitelce/učiteli.

Třídní schůzky dne 7. 2. 2018

Třídní schůzky proběhnou ve středu 7. 2. 2018

od 17.00 hodin – 1. – 5. třídy
od 18.00 hodin – 6. – 9. třídy

Spolek Parkán

Spolek Parkán (spolek rodičů a přátel ďáblické školy) vítá nové členy, podporovatele a pomocníky. Členská schůze se koná v pátek 9. 2. 2018 od 17 hod. v budově školy. Jste zváni!

Více informací o Spolku Parkán naleznete na stránkách http://skoladablice.cz/?page_id=643
Létáček pro třídní schůzky konané 7. 2. 2018 najdete ZDE

Smutná zpráva

V sobotu 3. února zemřela ve věku 49 let na následky úrazu naše kolegyně Bc. Iva Krečmerová.
V letošním školním roce byla třídní učitelkou V. A.
Ve škole ji budeme velmi postrádat. Ve sborovně bude chybět usměvavá, vlídná a spolehlivá kolegyně. Pro žáky byla laskavou, chápající paní učitelkou.

Čest její památce.

Exkurze do Lidické galerie 1. ročník

Žáci prvního ročníku se poprvé zúčastnili vzdělávací exkurze. Navštívili Lidickou galerii, ve které se pod vedením lektorek naučili pravidla chování v galerii, vyzkoušeli si, jak se tvoří obraz a sochy nebo sousoší.  U některých vystavených děl si děti zkoušely představit, co tím chtěl umělec říct. Všichni byli překvapení, kolik zajímavých věcí dokázali vymyslet. V interaktivní části výstavy Doma si děti mohly zkusit vybavit pokojíček, poskládat skládačky, namalovat postel a poznávat předměty po hmatu.

Dětem se exkurze velmi líbila a mnoho se zde naučili.

Za I. A a I. B Naděžda Franková a Julie Martasková

Den otevřených dveří v ďáblické MŠ a ZŠ

Den otevřených dveří v ďáblické MŠ a ZŠ se uskuteční ve čtvrtek 22. února 2018.

V mateřské škole (Kučerové 532/26, Praha-Ďáblice) pro rodiče budoucích předškoláků:

  • od 16.00 do 17.30 hodin ve žluté budově mateřské školy.

V základní škole (U Parkánu 17/11, Praha-Ďáblice) pro rodiče budoucích prvňáčků:

  • v 9.00 a v 16.00 hodin komentované prohlídky školy s průvodcem. Sraz v uvedenou dobu na recepci.
  • 2.-4. vyučovací hodinu (8.55-11.40 hodin) náslechy v nabídnutých vyučovacích hodinách.

Zápis do MŠ 2018/19

Vážení rodiče, zápis do mateřské školy proběhne 10. května 2018 od 14.00 do 19.00 hodin v červené budově MŠ, přičemž žádosti o přijetí budou v MŠ vydávány dne 19. dubna od 8.00 do 13.00 a od 15.00 do 17.00 hodin a dne 20. dubna od 8.00 do 13.00 hodin.

Návštěva divadelního představení Kocourek Modroočko

Naši třeťáci byli v pondělí 22. ledna v Divadle v Korunní na muzikálovém představení Kocourek Modroočko. Byl to úžasný zážitek, písničky Marka Ebena jsou líbivé a mnohé z dětí si je v průběhu představení zpívaly s herci. Asi největším zážitkem bylo setkání s herci po představení. Ve škole pak ještě žáci zážitek zpracovali jako slohovou a výtvarnou práci.

Za III.A a III.B  Olga Koudelková

Krásné prožití vánočních svátků přejí zaměstnanci základní a mateřské školy.

Provoz školy v době vánočních prázdnin

Během vánočních prázdnin (22. 12. 2017 – 2. 1. 2018) je provoz školy uzavřen.

V případě mimořádných událostí volejte  601 214 828