Poslední zvonění 2016-17

Přejeme krásné prázdniny

Provoz družiny v době od 26. června do 30. června 2017

Provoz školní družiny pro přihlášené žáky je zajištěn od 6.30 hod. do 17.00 hod. v budově mateřské školy – přízemí modrého pavilonu. Telefon: 601 372 880

bližší info v příloze

Prázdninový provoz školy 2016-17

Z důvodu generální rekonstrukce školy je zajištěna prázdninová služba mimo budovu školy. V případě potřeby nás kontaktujte v době od 9.00 do 12.00 hodin. V případě mimořádné události kdykoli.

23. 6. 2017 – 30. 6. 2017  – P. Tačovský (tel. 725 096 339)

3. 7. 2017 – 28. 7. 2017 – D. Čápová (tel. 725 096 341)

31. 7. 2017 – 25. 8. 2017 – P. Tačovský (tel. 725 096 339)

Dotovaná mléka za poloviční cenu

Oznamujeme, že dotovaná mléka se ve školním automatu prodávají za poloviční ceny s platností od 12.6.2017 až do vyprodání zásob.

Ceny: neochucené mléko – 3,90 Kč, kakaové mléko – 4,20 Kč, vanilkové mléko – 4,60 Kč, čokoládové mléko – 4,40 Kč.

leták HappySnack

Někdy se na displeji automatu může zobrazit původní cena mléka, z kartičky však bude odečtena správná částka. Toto je dáno technickým zpožděním při aktualizaci zobrazování cen.

Závěrečné dny školního roku 2016/2017

Od pondělí 12. 6. do středy 14. 6. výuka dle platného rozvrhu.

Čtvrtek 15. 6. a pátek 16. 6. – Den třídy (výlety)

Pondělí 19. 6. – Organizační práce ve třídách s třídními učiteli (výběr učebnic od žáků)

Úterý 20. 6. – Organizační práce ve třídách s třídními učiteli (vydání učebnic žákům)

Středa 21. 6. – Slavnostní shromáždění školy a organizační práce ve třídách s třídními učiteli

Čtvrtek 22. 6. – Organizační práce ve třídách s třídními učiteli, případně Den třídy (výlety)

Pátek 23. 6. – Slavnostní zakončení školního roku

více informací naleznete zde

Provoz družiny v době od 26. června do 30. června 2017

Vážení rodiče,

v souvislosti s dřívějším ukončením letošního školního roku k 23. 6. 2017 z rozhodnutí Rady městské části Praha-Ďáblice, s vědomím toho, že někteří z Vás mohou mít potíže se zajištěním svých dětí v následujícím týdnu, Vám nabízíme možnost přihlásit Vaše dítě k aktivitám školní družiny.

Bližší informace a přihláška zde

Letní divadelní tábor ve Vlně

Komunitní centrum Vlna Ďáblice připravilo na letošní prázdniny příměstský tábor pro děti od 6 do 13 let, a to s divadelním zaměřením. V týdnech od 26. do 30. června a od 21. do 25. srpna se budou děti pod vedením profesionálních hereček věnovat různým disciplínám dramatického umění.

Více informací naleznete v letáku

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro rok 2017/18

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2017 – 2018

 

Přijatí uchazeči:

M001 M020 M037 M054 M064
M003 M021 M039 M055 M066
M004 M025 M044 M056 M067
M005 M027 M045 M057 M068
M009 M029 M046 M058 M069
M011 M030 M048 M059 M072
M015 M032 M049 M061 M074
M017 M035 M050 M062 M076
M018 M036 M051 M063 M077

Nepřijatí uchazeči:

M006 M026 M043
M007 M028 M047
M010 M031 M053
M012 M033 M065
M013 M034 M070
M014 M038 M071
M016 M040 M073
M022 M041 M075
M023 M042  

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Písemné rozhodnutí se již zákonnému zástupci nezasílá.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno písemně do vlastních rukou.

rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ 2017/18

Čteme dětem ve Vlně

Spolek Parkán ve spolupráci s KC Vlna a obecní knihovnou
Vás zve na akci
Čteme dětem ve Vlně
v pátek 2. června 16:30 – 19:00 v KC Vlna

bližší innfo v letáku

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Ve středu 31. 5. 2017 od 17.00 hod. se koná schůzka rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku základní školy ve školní jídelně v přízemí budovy ZŠ U Parkánu 17, Praha 8.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Školy v přírodě 22. 5. – 26. 5. 2017

Všechny třídy dorazily v pořádku na místo.

SOUTĚŽ o nejlepší reportáž z „Cesty za poznáním“

Spolek Parkán ve spolupráci se ZŠ a MŠ Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17,
vyhlašuje SOUTĚŽ
o nejlepší reportáž z „Cesty za poznáním“ podpořené výtěžkem z dražby

Více informací naleznete v přiloženém letáku

Třeťáci na škole v přírodě

Výprava třetího ročníku dorazila v pořádku na místo určení. 

Výsledky voleb do Školské rady 2017

Oznámení o výsledcích do Školské rady základní školy a jmenování zástupců zřizovatele naleznete zde nebo v sekci Školská rada.

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ pro rok 2017/18

Ředitelství ZŠ U Parkánu 17 Praha 8 – Ďáblice zveřejňuje seznam pořadových čísel budoucích žáků 1. ročníku pro školní rok 2017/2018:

001 011 021 035 047 059
002 012 023 036 048 063
003 013 025 038 050 064
004 014 026 039 051 065
005 015 027 040 053 066
006 016 028 041 054 067
007 017 029 042 055 068
008 018 030 043 056  
009 019 033 045 057  
010 020 034 046 058  

U čísel 031,037,044,052,060,061,062  bylo přerušeno správní řízení o zařazení dítěte do 1. ročníku do doby předání požadovaných  dokladů k zápisu.

vysledky zapisu 2017-18

Zápisové lístky

Výdej zápisového lístku proběhne osobně do rukou zákonného zástupce žáka.
25.4.2017 od 8:00 – 9:30, 11:00 – 12:00, 14:30 – 15:00
26.4.2017 od 7:30 – 8:00
27.4.2017 od 13:00 – 15:00

2. 5. 2017 od 8:00 – 9:30 a 11:00 – 12:00
3. 5. 2017 od 7:30 – 8:00
5. 5. 2017 od 7:30 – 10:00

 nebo po osobní domluvě.

Děkuji Mgr.Veronika Pikrtová
výchovná poradkyně