Kde vystoupíš ty? Schola Pragensis 2016

banner_web_maly_verze_2_18_10_2016Odpovědi na otázku „Kde vystoupíš ty?“ se vám může alespoň částečně dostat na 21. ročníku přehlídky a nabídky pražského středního a vyššího odborného školství Schola Pragensis 2016. Přehlídka se tradičně uskuteční v prostorách Kongresového centra Praha na pražském Vyšehradě od 24. do 26. listopadu 2016.

Otázka „Kde vystoupíš ty?“ je letošním sloganem výstavy, který zanesl do svého návrhu o nejlepší plakát na výstavu Schola Pragensis 2016 žák Střední průmyslové školy na Proseku Viktor Neupauer.

Letošní ročník výstavy opět nabídne pestrou nabídku oborů vzdělání pražských středních a vyšších odborných škol, soutěže pro veřejnost i hudební program – ten zajistí studenti Konzervatoře Jaroslava Ježka. Kromě škol zde budou také další vystavovatelé – mimo jiné z Národního technického muzea, cechy a oborové organizace. Zvláštním hostem letošní přehlídky bude Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie z jihočeských Vodňan. Návštěvníci budou rovněž moci vidět klání škol republikového finále odborné soutěže v oboru Instalatér.

Výstava SCHOLA PRAGENSIS je určena široké veřejnosti – zejména pak žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Se stále větším důrazem na celoživotní učení se školy otevírají také široké veřejnosti, a to v mnoha různých podobách – od rekvalifikačních kurzů, přes různá školení a doškolení či workshopy až po přednášky různého zaměření. I tyto informace budou moci mnozí zájemci získat u jednotlivých vystavovatelů.

Školy zřizované hlavním městem Prahou i jinými subjekty zde prezentují nejen svá zařízení, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak i v oblastech zájmových činností. Potencionální zájemci o studia na vybrané škole se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami. Lze zde získat široký obraz o studijních nabídkách v hlavním městě Praze.

Informace o přehlídce lze získat na webu www.scholapragensis.cz. Pořadatelem přehlídky je Hlavní město Praha. Vstup na akci je pro všechny zcela zdarma.

Otevírací doba výstavy

Čt. 24. 11. 2016 od 9:00 – 18:00
Pá. 25. 11. 2016 od 9:00 – 18:00
So. 26. 11. 2016 od 9:00 – 15:00

Vyhlášení dnů volna v základní škole na dny 24., 25. října 2016 a 18. listopadu 2016

Vážení rodiče,
jak jste již byli v září informováni na třídních schůzkách a na webových stránkách školy, vyhlašuji z organizačních důvodů volné dny 24. a 25. října 2016 a 18. listopadu 2016 (tzv. ředitelské volno – § 24, odst. 2 školského zákona).

V těchto dnech se v naší základní škole nebude vyučovat. Mateřská škola zůstane v provozu.

Upozorňuji, že v těchto dnech nevaří školní jídelna při ZŠ, není nárok na dotovaný oběd.

Zájmové kroužky Střediska volného času naší školy v těchto dnech také nebudou.

Vzhledem k náročným stavebním pracím nebude v těchto dnech probíhat ani žádná jiná činnost (školní družina, školní klub, kroužky ani jiné zájmové činnosti a nájmy).

Na výše uvedené volné dny navazují dva dny podzimních prázdnin 26.–27. 10. 2016 a státní svátek 28. 10. Volný den 18. 11. 2016 navazuje na čtvrteční státní svátek 17. 11.

S pozdravem

Mgr. Josef Buchal
ředitel školy

 reditelske-volno-2016.pdf

Oslava 115 výročí školy

OSLAVUJEME ZA KAŽDÉHO POČASÍ

1

                    Přijďte, i když bude pršet!

       Je připravena i mokrá varianta v suchu!

2

Pozvánka

letak_malovane-lavicky_final

Pozvánka na akci

sousedska_slavnost

Zájmová činnost pro školní rok 2016/2017

ZÁPIS DO KROUŽKŮ PROBĚHNE V BUDOVĚ ŠKOLY 14. 9. 2016

16.00 – 19.00 HOD

bližší informace naleznete zde

Se školní družinou na výstavu

V pátek 9. září půjdou děti, které zůstanou po obědě ve školní družině, na výstavu drobného zvířectva. Výstava se koná v areálu Agro Kmínek.

Exkurzní den úterý 6. 9. 2016

  Třída KAM MÍSTO SRAZU ČAS SRAZU MÍSTO NÁVRATU ČAS NÁVRATU
1 I.A Areál zdraví, Ďáblický Háj Před MŠ 8:00 Před MŠ 11:00-11:30
2 I.B Areál zdraví, Ďáblický Háj Před MŠ 8:00 Před MŠ 11:00-11:30
3 I.C Areál zdraví, Ďáblický Háj Před MŠ 8:00 Před MŠ 11:00-11:30
4 II.A Mateřinky, Hasiči Před ZŠ 8:00 Před ZŠ 11:40-11:45
5 II.B Mateřinky, Hasiči Před ZŠ 8:00 Před ZŠ 11:40-11:45
6 III.A Hvězdárna Ďáblice, Ďáblický háj 7:40 11:45
7 III.B Hvězdárna Ďáblice, Ďáblický háj 7:40 11:45
8 IV.A Ďáblický háj Před ZŠ 8:00 Před ZŠ 11:15-11:45
9 IV.B Ďáblický háj Před ZŠ 8:00 Před ZŠ 11:15-11:45
10 IV.C Ďáblický háj Před ZŠ 8:00 Před ZŠ 11:15-11:45
11 V.A Hasiči, hřiště, Ďáblický háj U školy 8:00 Ke škole 11:30-12:00
12 V.B Hasiči, hřiště, Ďáblický háj U školy 8:00 Ke škole 11:30-12:00
13 V.C Hasiči, hřiště, Ďáblický háj U školy 8:00 Ke škole 11:30-12:00
14 VI.A Ctěnice Před školou 8:30 Ke škole 11:30-11:45
15 VI.B Ctěnice Před školou 8:30 Ke škole 11:30-11:45
16 VII.A Procházka historickou Prahou Restaurace U Cihelny 8:15 Restaurace U Cihelny 11:40-12:30
17 VII.B Národní technické muzeum Dřevěnka 8:20 Dřevěnka 12:00-12:30
18 VIII. Muzeum hudby Praha Zastávka BUS Kokořínská 8.15 Zastávka BUS Kokořínská 11:40-12:00
19 IX. Procházka historickou Prahou Restaurace U Cihelny 8:15 Restaurace U Cihelny 11:40-12:30

První školní dny

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o organizaci prvních školních dní.

Prvni skolni dny_info

ZŠ_parkování - kopie

 

vedení školy

Nabídka jazykové školy SUPERB LEARNING

Jazyková škola SUPERB LEARNING

Info z mateřské školy

Vážení rodiče,
třídní schůzky pro rodiče dětí z mateřské školy se konají v úterý 6. 9. 2016 od 17 hodin v jednotlivých třídách.
Dále níže naleznete seznam dětí v jednotlivých třídách a informace pro rodiče nově nastupujících dětí.

Věra Dusová
zástupkyně MŠ

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ DO MŠ

Vážení rodiče a žáci 1., 2., 3. a 6. ročníku ZŠ,

po poradě všech zainteresovaných pedagogů školy, s přihlédnutím k Vašim přáním jsme sestavili seznamy žáků v jednotlivých třídách dotčených ročníků. S ohledem na citlivost těchto údajů nebudeme seznamy dávat na web školy. Seznamy budou od 30. 8. do 1. 9. 2016 zveřejněny ve vitríně na budově školy.
S pozdravem

Mgr. Josef Buchal
ředitel školy

Info pro rodiče budoucích prvního, druhého, třetího a šestého ročníku

Vážení rodiče žáků budoucího prvního, druhého, třetího a šestého ročníku,
v níže přiložených souborech naleznete informace týkající se následujícího školního roku.

info_pro_rodice_1.rocniku

info_pro_rodice_2,3,6.rocniku

Upozornění

Z technických důvodů nejsou dočasně ve škole funkční pevné telefonní linky.

Děkujeme za pochopení

vedení školy

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

dnešního dne jsem převzal vedení, teď už naší, ďáblické Základní školy a mateřské školy.

Jak jsem se již stihl seznámit, škola má bohatou historii a spoustu krásných tradic. Jsem rád, že spolu s kolegy budeme moci na tyto tradice navázat a dále je úspěšně rozvíjet.

Škola není jen budova, ale též společenství pedagogů, provozních zaměstnanců, žáků, jejich rodičů, jakož i široké veřejnosti a v neposlední řadě rodáků – bývalých žáků i zaměstnanců, kteří ve škole dříve působili a srdcem zde stále zůstávají.

Školu v obci vnímám jako přirozené společenské centrum, které vedle vlastního výchovně vzdělávacího procesu slouží též k bohaté mimoškolní činnosti a v neposlední řadě ke sportovním a kulturním činnostem mládeže, spolků i další veřejnosti.

Každý školní rok je náročný – pro žáky, pro pedagogy, provozní zaměstnance nevyjímaje. Ten příští bude mimořádně specifický s ohledem na průběžnou výstavbu nových školních prostor.

Kromě stavebního ruchu začne ve škole působit ze dvou třetin obměněný učitelský sbor. Ve spolupráci s končící paní ředitelkou jsme intenzivně hledali nové učitele. V polovině srpna nám už chybí jen jednotlivci pro výuku na druhém stupni. Věřím, že na konci srpna již bude pedagogický sbor úplný. Těší mě, že s výjimkou jedné změny zůstává původní sehraný kolektiv vychovatelek/e školní družiny. Je moc dobře, že i pedagogický sbor v mateřské škole setrvává beze změn.

Po odchodu téměř celého vedení školy to rozhodně nebudou mít jednoduché ani jeho nástupci.

Z výše uvedeného vyplývá, že v životě ďáblické školy bude nadcházející školní rok 2016/17 svým způsobem přelomovým. Bude zapotřebí velkého porozumění všech – zaměstnanců, žáků i jejich rodičů.

Již v červnu jsem měl příležitost setkat se a poznat při osobních rozhovorech většinu pedagogů, kteří v základní škole zůstávají. Společně jsme se domlouvali a radili o všem důležitém pro školu. Už tehdy jsme na první poradě společně vytvořili plán činností pro nový školní rok, ve kterém jsme neopomenuli naplánovat termíny tradičních akcí školy (např. Sportovní den, Ďáblický slavíček, Adventní tvoření, Vánoční trh ad.). Stihl jsem se setkat i s paními učitelkami mateřské školy.

Závěrem Vás potřebuji informovat o tom, že zahájení školního roku v základní škole bude vzhledem k čilému, leč náročnému stavebnímu pohybu po dohodě s vedením městské části až v pondělí 5. září 2016.

Zahájení školního roku tříd MŠ tím není dotčeno. Mateřská škola přivítá děti ve čtvrtek 1. září 2016.

 

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

těším se na naši vzájemnou spolupráci,

těším se na naše společná setkávání nejen ve škole, ale i v Ďáblicích při nejrůznějších akcích, které v obci pořádáte.

V Praze-Ďáblicích, 15. srpna 2016

Mgr. Josef Buchal
ředitel školy


Dopis rodičům ke stažení (formát *.docx)