Pozvánka do „KAVÁRNY PRO RODIČE“

Vážení rodiče předškoláků, případně ostatní zájemci,
srdečně Vás zveme do

„Kavárny pro rodiče“.

Program setkání: vystoupení a následná diskuze s PhDr. Ladislavou Lažovou
na téma školní zralost, připravenost dítěte na vstup do ZŠ.

Na akci se setkáte s učiteli mateřské školy i s učiteli základní školy, přítomni budou i zástupci ředitele školy.
Kavárna se uskuteční v MŠ Kučerové, Praha-Ďáblice v přízemí zelené budovy ve středu 8. března od 17 hodin.

Vaše dotazy můžete předat i před začátkem akce.

 

Věra Dusová Mgr. Josef Buchal
zástupkyně ředitele pro MŠ ředitel školy

Pozvánka na vernisáž/prodejní výstavu

spolek_parkanSpolek Parkán ve spolupráci se ZŠ a MŠ  Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 a s Kulturní komisí MČ Praha – Ďáblice Vás zve na VERNISÁŽ / PRODEJNÍ VÝSTAVU, která se koná ve středu 1. 3. 2017  od 16 do 19 hodin v ďáblické sokolovně (Kokořínská 28).

letáček ke stažení

Provoz školy v době jarních prázdnin

V době prázdnin 3. – 10. 2. 2017 bude provoz školy přerušen z důvodu stavebních prací.

Mgr. Josef Buchal
ředitel školy

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ a ke dni otevřených dveří

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
v letošním školním roce jsou zápisy v ČR přesunuty na duben. V Základní škole a mateřské škole, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 se zápis do 1. ročníku ZŠ bude konat v pondělí 24. dubna a v úterý 25. dubna 2017 v odpoledních hodinách. Jedná se o 1. kolo pro žáky ze spádové oblasti. V případě volné kapacity bude vypsáno 2. kolo pro žáky z nespádové oblasti. 

Máte-li zájem prohlédnout si naši školu, můžete k nám zavítat ve čtvrtek 30. března 2017, kdy se bude konat den otevřených dveří v podobě dvou komentovaných prohlídek, a to od 9.00 hodin a od 16.00 hodin.

Současně je domluveno, že předškoláci z MŠ v Ďáblicích a v Březiněvsi navštíví společně s paními učitelkami naši školu během dopolední výuky (MŠ v Ďáblicích – 1. skupina ve čtvrtek 23. února 2017, 2. skupina v pátek 24. února 2017; MŠ v Březiněvsi – čtvrtek 2. března 2017).

Informace pro rodiče dětí MŠ

Vážení rodiče, přispějte k odolnosti svých dětí.
V případě výskytu zdravotních obtíží u Vašeho dítěte

  • respektujte potřeby svého dítěte
  • spolupracujte s mateřskou školou
  • chovejte se ohleduplně k ostatním.

Péčí o své dítě přispějete k odolnosti ostatních v kolektivu.

více v následujícím dokumentu

PF 2017

pf2017

Nový formulář pro uvolnění žáka

dokumentVážení rodiče, 
využívejte prosím, aktualizovaný dokument Žádost o uvolnění žáka z vyučování.
http://skoladablice.cz/?page_id=124

Děkujeme
vedení školy

 

Havárie vody u MŠ

havarie-vody-02Vážení rodiče,
z důvodu havárie vody v ulici pod mateřskou školou je školka bez dodávky vody. Provoz bude zítra (15. 12. 2016) v omezeném režimu. Prosím, přiveďte děti do MŠ, jen pokud to bude nezbytně nutné. V základní škole voda teče.
Děkuji za pochopení
Věra Dusová
zástupkyně ředitele pro MŠ

Pozvánka na Školní vánoční jarmark

jarmark-2016-andel

Srdečně zveme na tradiční Školní vánoční jarmark – v úterý 13. 12. 2016 od 16.00 hod. do 18.00 hod. 
Děti z každé třídy pro Vás vlastnoručně vyrobily množství vánočních dekorací, přáníček a ozdob. Přijďte si vybrat a ocenit dětskou kreativitu. Nebude chybět ani rozmanité občerstvení připravené pro Vás našimi žáky a jejich učiteli.

Vánoční besídky v MŠ

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na vánoční besídky jednotlivých tříd z mateřské školy.
Přijďte společně s dětmi strávit hezké předvánoční odpoledne.

  8. 12. 2016 v 15:30 hod. třída Motýlci
  8. 12. 2016 v 16:00 hod. třída Broučci
14. 12. 2016 v 15:30 hod. třída Berušky
15. 12. 2016 v 15.30 hod. třída Slůňata
15. 12. 2016 v 16:00 hod. třída Ptáčci
20. 12. 2016 v 16:00 hod. třída Tuleni
22. 12. 2016 v 16.00 hod. třída Koťata

Mikulášská nadílka v MŠ

mikulas

V pondělí 5. 12. bude v MŠ Mikulášská nadílka spojená

s karnevalem čertů a andělů.

Děti mohou již ráno přijít v kostýmu čerta nebo anděla.

 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ

advent-tvor2016

Nabídka výtvarných kurzů – Spolek Parkán

spolek_parkanSpolek Parkán Vás zve na cyklus výtvarných kurzů. Bližší info zde.

Sběr papíru v listopadu

sber-listopad2016

Kde vystoupíš ty? Schola Pragensis 2016

banner_web_maly_verze_2_18_10_2016Odpovědi na otázku „Kde vystoupíš ty?“ se vám může alespoň částečně dostat na 21. ročníku přehlídky a nabídky pražského středního a vyššího odborného školství Schola Pragensis 2016. Přehlídka se tradičně uskuteční v prostorách Kongresového centra Praha na pražském Vyšehradě od 24. do 26. listopadu 2016.

Otázka „Kde vystoupíš ty?“ je letošním sloganem výstavy, který zanesl do svého návrhu o nejlepší plakát na výstavu Schola Pragensis 2016 žák Střední průmyslové školy na Proseku Viktor Neupauer.

Letošní ročník výstavy opět nabídne pestrou nabídku oborů vzdělání pražských středních a vyšších odborných škol, soutěže pro veřejnost i hudební program – ten zajistí studenti Konzervatoře Jaroslava Ježka. Kromě škol zde budou také další vystavovatelé – mimo jiné z Národního technického muzea, cechy a oborové organizace. Zvláštním hostem letošní přehlídky bude Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie z jihočeských Vodňan. Návštěvníci budou rovněž moci vidět klání škol republikového finále odborné soutěže v oboru Instalatér.

Výstava SCHOLA PRAGENSIS je určena široké veřejnosti – zejména pak žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Se stále větším důrazem na celoživotní učení se školy otevírají také široké veřejnosti, a to v mnoha různých podobách – od rekvalifikačních kurzů, přes různá školení a doškolení či workshopy až po přednášky různého zaměření. I tyto informace budou moci mnozí zájemci získat u jednotlivých vystavovatelů.

Školy zřizované hlavním městem Prahou i jinými subjekty zde prezentují nejen svá zařízení, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak i v oblastech zájmových činností. Potencionální zájemci o studia na vybrané škole se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami. Lze zde získat široký obraz o studijních nabídkách v hlavním městě Praze.

Informace o přehlídce lze získat na webu www.scholapragensis.cz. Pořadatelem přehlídky je Hlavní město Praha. Vstup na akci je pro všechny zcela zdarma.

Otevírací doba výstavy

Čt. 24. 11. 2016 od 9:00 – 18:00
Pá. 25. 11. 2016 od 9:00 – 18:00
So. 26. 11. 2016 od 9:00 – 15:00

Vyhlášení dnů volna v základní škole na dny 24., 25. října 2016 a 18. listopadu 2016

Vážení rodiče,
jak jste již byli v září informováni na třídních schůzkách a na webových stránkách školy, vyhlašuji z organizačních důvodů volné dny 24. a 25. října 2016 a 18. listopadu 2016 (tzv. ředitelské volno – § 24, odst. 2 školského zákona).

V těchto dnech se v naší základní škole nebude vyučovat. Mateřská škola zůstane v provozu.

Upozorňuji, že v těchto dnech nevaří školní jídelna při ZŠ, není nárok na dotovaný oběd.

Zájmové kroužky Střediska volného času naší školy v těchto dnech také nebudou.

Vzhledem k náročným stavebním pracím nebude v těchto dnech probíhat ani žádná jiná činnost (školní družina, školní klub, kroužky ani jiné zájmové činnosti a nájmy).

Na výše uvedené volné dny navazují dva dny podzimních prázdnin 26.–27. 10. 2016 a státní svátek 28. 10. Volný den 18. 11. 2016 navazuje na čtvrteční státní svátek 17. 11.

S pozdravem

Mgr. Josef Buchal
ředitel školy

 reditelske-volno-2016.pdf