Aktualizace fotogalerie

Poslední fotografie tohoto školního roku, které si můžete prohlédnout, jsou z dění v oddělení školní družiny prvních tříd. Zdokumentována je i práce školního klubu a družinových čtvrťáků při výrobě loutek. Jak proběhl závěrečný výlet druháčků do Centra řemesel v Ostré, ale i radost ostatních dětí školní družiny a klubu, kteří se vydaly do Mirákula. Ve školní fotogalerii jsou nově fotky ze školy v přírodě, jak ji letos zažili druháčci.

Na další fotky z činnosti naší školní družiny si musíte počkat zase až do září, kdy se činnost jednotlivých oddělení rozběhne opět na plno.

Krásné prázdniny všem přejí vychovatelé školní družiny.

Aktualizace fotogalerie

Do školní fotogalerie jsou přidány fotografie ze školy v přírodě III.A a III.B. V sekci školní družiny si můžete prohlédnout obrázky z činnosti výborně pracujícího školního klubu, ale také z prohlídky zákulisí divadla Říše loutek, kam se vydali se školní družinou čtvrťáci a školní klub. Třeťáci navštívili botanickou zahradu v době, kdy se líhli motýli. U prvňáčků zase zkoušeli zda  mají talent. Několik momentek je i z naší ranní družiny.  Fotografie z další akcí školní družiny a klubu připravíme zase na příště.

Vážení rodiče žáků přijatých do 1. ročníku 2016/2017,

zveme Vás na informativní setkání ve středu 8. 6. 2016 od 16.00 hodin v budově naší základní školy. Na této schůzce budete mít možnost přihlásit své dítě do školní družiny a získáte i informace o přihlášení ke stravování ve školní jídelně.

2. a 4. ročníky dorazily v pořádku na školu v přírodě.

Schůzka rodičů dětí přijatých nově od září do MŠ

Vážení rodiče,

zveme Vás na informativní setkání k zahájení předškolní docházky. Sejdeme se ve čtvrtek 2. června v 17 hodin v přízemí žlutého domečku naší MŠ.

Těšíme se na Vás.

Očekávaný návrat třídy ptáčků ze školy v přírodě bude v 15:30

Slučování tříd pro příští školní rok

Vážení rodiče,

na třídních schůzkách v dubnu jsme Vás informovali o možnosti, že by mohlo pro příští školní rok dojít ke sloučení tříd některých ročníků. Zveřejňuji proto přesnější informaci k tomuto procesu.

Druhé ročníky

Pro příští školní rok rozdělíme současnou třídu II. C mezi stávající II. A a II. B. Paní učitelky
při tvorbě nových kolektivů vyjdou především z podrobných znalostí svých žáků a ze zkušeností, které nabydou na škole v přírodě, kdy budou pozorovat žáky při společných aktivitách
a sledovat, jak si v kolektivu všech spolužáků z ročníku poradí a jak budou spolu vycházet. S předběžným návrhem rozdělení do tříd Vás seznámí pí učitelka Venglářová na třídních schůzkách v červnu, kdy se samozřejmě budeme snažit vyjít vstříc Vašim případným návrhům
na dodatečné změny.

Páté ročníky

Ráda bych informaci o možném slučování upřesnila, a to především v souvislosti s nám známým počtem žáků, kteří budou odcházet na osmiletá gymnázia.
Pro příští školní rok nehodlám provést slučování tříd 5. ročníků. Vzhledem k tomu, že nedojde k narušení třídních kolektivů početným odchodem žáků na gymnázia, považuji za důležité udržet různorodé třídy v jejich duchu i nadále. Kolektivy tříd V. A, V. B a V. C zůstanou zachovány tak, jak jste zvyklí.

Vážení rodiče, děkuji Vám za pochopení situace.
V Praze dne 17. května 2016
Mgr. Iveta Horáčková, ředitelka školy

Třídy III.A, III.B a Ptáčci v pořádku doražily na školu v přírodě.

Účastníci školy v přírodě 2. stupně v pořádku dorazili do cíle.

Výjezd VI.A

Zpráva od TU H. Čechové: Vážení rodiče,

telefon mi tu nefunguje (Vodafone nemá pokrytí), tudíž v případě potřeby volejte pouze p. uč. Svobodovou (O2 pokrytí má).

WiFi zde funguje, proto posílám několik nevytříděných fotek. Vyberte si.

Osadníci dorazili a postavili svá první obydlí.

III.C, IV.C, V.C a VI.A hlásí, že šťastně dorazili na školu v přírodě.

Aktualizace fotogalerie

Tentokrát si ve fotogalerii můžete prohlédnout, jak úžasné to opět bylo na akci Ukaž, co umíš. Třeťáky s jejich šneky Achatina achatina , ale i druháčky v lese. Ti se pod vedením maminky Kubcové učili poznávat život v lese podle pobytových znaků. Druháčci také představovali své domácí mazlíčky a stihli se ještě v dubnu podívat do Kbel do skautského oddílu. Na fotografiích z poslední letošní návštěvy v ZOO jsou zachyceni nadšení prvňáčci. Nechybí ani dokumentace vyvedeného Čarodějnického odpoledne, které proběhlo ve školní družině, ale i ve třetích třídách. Koncem dubna se třeťáci s družinou vydali i na výstavu Jiřího Trnky do Chvalského zámku. V naší družině se stále něco děje a stojí za to se podívat.Ve školní fotogalerii se můžete podívat na část vítězného fotbalového družstva mladších žáků.

Prezentace přestavby školy

Obdrželi jsme od zřizovatele prezentaci přestavby školy, zde máte možnost si ji prohlédnout.

Prezentace přestavby školy

Konkurz na ředitele školy

MČ Praha – Ďáblice vypsala konkurz na pozici ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřské škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17. Vyhlášení zde.

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy

Oznámení o přijetí do MŠ 2016-2017

Objednávání svačinek

Vážení rodiče,

na včerejších třídních schůzkách jste dostali informaci o možnosti nákupu zdravých svačin přímo ve škole.

Výrobu a prodej zajišťuje jedna z našich maminek  paní Šedá.

Pro objednávání svačinek použijte, prosím, email: zdravesvaciny@centrum.cz. Využít můžete i formu SMS na tel č. 721 521 337.

Cena svačiny je 35,-Kč za jeden kus.

Objednání a zaplacení na příští týden provádějte nejlépe do pátku předchozího týdne.

Platba na účet č. 274626932/0300.

Email i telefon můžete využít i k případným dotazům.