Smutná zpráva

V sobotu 3. února zemřela ve věku 49 let na následky úrazu naše kolegyně Bc. Iva Krečmerová.
V letošním školním roce byla třídní učitelkou V. A.
Ve škole ji budeme velmi postrádat. Ve sborovně bude chybět usměvavá, vlídná a spolehlivá kolegyně. Pro žáky byla laskavou, chápající paní učitelkou.

Čest její památce.