Projekt Stromy, les a lesní zvířátka v pohádkách

Projekt Stromy, les a lesní zvířátka v pohádkách pro prvňáky vedla p. učitelka M. Krsková
První den: Pohádková kniha O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi (četba, večerníčkové příběhy na tabletu – prostřednictvím pohádky jsme

  • pronikli do lesního království,
  • seznámili jsme se s volně žijícími zvířaty,
  • poznali jsme, kdo je myslivec, hajný a jaká je jejich hlavní úloha,
  • seznámili jsme se se stromy listnatými a jehličnatými (práce s atlasy stromů).

Druhý den: Průzkum lesa – hledání stromů, větvičky, šišky, byliny
Třetí den: Výroba stromů – využití nasbíraných přírodnin, knížky, četba, vyprávění, příprava plakátu, Pohádky – O Budulínkovi a O Smolíčkovi
Čtvrtý a pátý den:  Dramatizace pohádky O Smolíčkovi, vytvoření plakátu, prezentace pro spolužáky a rodiče.