Projekt Stromy pod vedením p. učitelky I. Krečmerové.

Projekt Stromy pod vedením p. učitelky I. Krečmerové.  Nejvíce děti zaujala frotáž kůry a výroba herbáře. Práce je bavila a s chutí plnily všechny úkoly.