Moje, tvoje, naše družina

Moje, tvoje, naše družina, tak se jmenovala první velká společná akce ve školní družině. Cílem setkání bylo, aby se děti navzájem poznaly a věděly, že třeba tenhle kamarád je prvňáček z naší družiny a potřebuje naši radu či pomoc. Ve středu 9. 10. se v sále školy sešly děti ze všech oddělení školní družiny a školního klubu, aby se navzájem představily a ukázaly si, co umí. A tak jsme všichni mohli zatleskat komponovanému vystoupení všech prvňáčků, hudebním a tanečním číslům dětí z druhých tříd. Děti z oddělení třetích tříd na podium vystoupily jako jeden muž a společně s paní vychovatelkou nám všem zazpívaly. Čtvrťáci a děti ze školního klubu vyslaly své zástupce, abychom jim také mohli zatleskat za pěvecká a taneční čísla.

Ze sálu jsme všichni odcházeli s tím, že už víme, že tahle družina je moje, ale i tvoje a hlavně naše a bude nám v ní jistě prima.

Podívejte se na obrázky.

1. třída

2. třída

3. třída

4.třída a školní klub