O školní družině

Základní informace ze ŠD

Provoz ŠD

Ranní                                             6.30 – 7.40 hod.
Odpolední                                    11.40 – 17.00 hod.

Vyzvedávání dětí ze ŠD po obědě:

děti z 1. tříd               11.50 – 12.15 hod.

děti z 2. tříd               do 13.00 hod.

děti z 3. a 4. tříd        do 13.15 hod. 

a všechny děti            15.00 – 17.00 hod.

Platba za docházku do ŠD        300,- Kč/ měsíc    (platí se pololetně na účet školy)

Rozpis kroužků včetně přihlášek je k dispozici na nástěnkách a webových stránkách školy, zahájení v říjnu.


Několik důležitých informací na začátek.

  • Pravidelný provoz ŠD od 5. září 2016 v časech 6.30 – 7.20 hod. ranní družina, odpolední ŠD po skončení vyučování do 17.00 hod. Vyzvedávání dětí dle jednotlivých ročníků do 13.15 hod. a dale pak od 15.00 do 17.00 hodin.
  • Na tel. číslech do ŠD nás zastihnete v době od 6.30 do 8.00 a od 12.15 do 17.00 hod.
  • Odchody dětí na jednotlivé zájmové kroužky, které zahájí svou pravidelnou činnost v říjnu, prosíme nahlásit pí vychovatelkám písemnou formou.
  • Výuka ZUŠ zahajuje po dohodě s jednotlivými vyučujícími ZUŠ již v září (opět prosíme nahlásit odchody dětí na jednotlivé hodiny písemnou formou).

Do ŠD žák potřebuje:

  • každý den – čip označený jménem
  • svačinu
  • podepsanou lahvičku s pitím na odpoledne
  • vhodné oblečení na činnost se školní družinou
  • sportovní boty (kdo nezvládá kličky u bot, přimlouváme se za suchý zip na botách)

Uvítáme i jakékoliv množství papíru i popsaného pro naše malé umělce.

Informace o dění v družině budete moci pravidelně, jako vždy, sledovat nejen na webových stránkách naší školy. V průběhu roku je budeme doplňovat také fotografiemi z jednotlivých akcí.

Barevná družina

Pro nastávající školní rok jsme si připravili „Barevnou družinu“.

Chceme, aby naše činnost byla rozmanitá, hravá, pestrá i zajímavá, zkrátka barevná.

Již na konci školního roku všichni vychovatelé plánovali, jakými novými akcemi překvapí své svěřence a které akce se pro úspěch zopakují.

Nebudou tedy chybět pravidelné návštěvy zoologické zahrady ani solné jeskyně. Každé oddělení navštíví divadlo Jiskra a zúčastní se divadelního představení ve školní družině.  Plánujeme opět Vánoční turnaj ve stolním tenise, který měl loni velký úspěch. Uskuteční se také již 4.ročník Ďáblického slavíčka, jehož vítězové, letos poprvé, budou postupovat do otevřeného finále hudebního festivalu Jarní petrklíč. Každé oddělení vyjede v průběhu roku na výlet objednaným autobusem. A mnoho dalších akcí, soutěží i tvoření si vychovatelé ještě připravují.

Zkrátka také v letošním roce se mají všichni na co těšit, protože v naší družině se žádný nudit ani nemůže.

Na všechny děti i jejich rodiče se těší
vychovatelé školní družiny a školního klubu