O školní družině

Základní informace ze ŠD

Provoz ŠD
Ranní                                             6.30 – 7.20 hod.
Odpolední                                    11.40 – 17.00 hod.

Vyzvedávání dětí ze ŠD po obědě:

děti z 1. tříd               11.50 – 12.15 hod.
děti z 2. tříd               do 13.00 hod.
děti z 3. a 4. tříd        do 13.15 hod. 
a všechny děti            15.00 – 17.00 hod.

Ranní družina se nachází v přízemí hlavní budovy školy, děti z 2.A a 2.B ze školní družiny odvádí do tříd v MŠ určený vychovatel. 
K vyzvedávání dětí slouží rodičům označené videotelefony u vchodu do budovy školy.
Pro ranní a „závěrečnou družinu“ od 16.00hod. používejte zvonek označený: „1.tř., ranní, závěrečná družina“
Platba za docházku do ŠD činí 300,- Kč/ měsíc (platí se pololetně na účet školy)

Několik důležitých informací

  • Pravidelný provoz ŠD od 5. září 2017 v časech 6.30 – 7.20 hod. ranní družina, odpolední ŠD od skončení vyučování do 17.00 hod. Vyzvedávání dětí dle jednotlivých ročníků do 13.15 hod. a dále pak od 15.00 do 17.00 hodin.
  • Na tel. číslech do ŠD nás během pracovního týdne zastihnete od 11.30 do 17.00 hod.
  • Odchody dětí na jednotlivé zájmové kroužky, které zahájí svou pravidelnou činnost v říjnu, prosíme nahlásit pí vychovatelkám písemnou formou.
  • Výuka ZUŠ zahajuje po dohodě s jednotlivými vyučujícími ZUŠ již v září (opět prosíme nahlásit odchody dětí na jednotlivé hodiny písemnou formou).

Do ŠD žák potřebuje:

  • každý den – čip a klíček od šatní skříňky označený jménem
  • svačinu
  • podepsanou lahvičku s pitím na odpoledne
  • vhodné oblečení na činnost se školní družinou
  • sportovní boty (kdo nezvládá kličky u bot, přimlouváme se za suchý zip na botách)

Uvítáme i jakékoliv množství papíru i popsaného pro naše malé umělce.
Informace o dění v družině budete moci pravidelně sledovat nejen na webových stránkách naší školy. V průběhu roku je budeme doplňovat také fotografiemi z jednotlivých akcí.