Bohuslav Martinů – most mezi kulturami

Polička

Na základní škole probíhá od letošního roku bilaterální projekt Comenius : „Bohuslav Martinů – most mezi kulturami.“ Partnerskou školou Ďáblic je College Auguste Mignet z Aix-en Provence ve Francii. Základním cílem tohoto projektu je společná práce studentů různých národností, kulturních i sociálních prostředí v rámci Evropské unie. Tématem projektu je život a dílo Bohuslava Martinů s důrazem na jeho životní pouť v České republice a ve Francii. Jazykem projektu je angličtina, ve které budou žáci komunikovat se svými přáteli z partnerské školy, v rámci projektu se uskuteční i výměnný pobyt studentů. Díky tomuto projektu získají studenti lepší povědomí nejen o slavném skladateli, ale i o evropském občanství, zjistí, kolik společného mají zdánlivě vzdálená místa, nabudou většího sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce, upevní své znalosti ohledně moderních komunikačních prostředků. Jedním z cílů je i zapojení rodičů, širší veřejnosti i místních úřadů do projektu. Tento projekt kombinuje jazykové vzdělání, hudbu, výtvarné umění a výpočetní techniku. Byl vytvořen tak, aby se jej mohli zúčastnit žáci s různým stupněm vzdělání bez ohledu na rasu, náboženství a sociální postavení.

Studenti z Aix- en Provence si dopisují s našimi žáky už několik let, my jsme zjistili, že v jejich městě v době 2. světové války pobýval Bohuslav Martinů, a tak jsme chtěli právě toto místo lépe poznat.

Celý program sponzoruje Comenius EU, dostali jsme částku 20 000 eur, ze které budeme hradit cestu žáků do Francie, ale i akce u nás, včetně společného koncertu, cesty do Poličky, vytvoření letáčků, trojjazyčného slovníku a mnoho dalších aktivit.

Průběžně budeme informovat veřejnost o našich plánech a budeme zvát všechny na společné akce a vystoupení.

Po stopách B. Martinů jsme začali naši pouť, která bude trvat dva roky. Určitě nás obohatí o poznání díla skladatele, ale těšíme se na setkávání s jinými dětmi, lidmi, studenty a všemi, kteří se k nám přidají.

T. Besskó

J. Stoklasová

 

Naše první cesta vedla do Poličky. Vybrala jsem práci žákyně Jany Hrádkové z 6. A, která výlet popsala.

Polička a poklička

Žáci druhého stupně ZŠ U Parkánu se vydali na výlet do okresu Svitavy, do Poličky. A proč jeli zrovna do Poličky? Jeli do Poličky, protože se tam narodil Bohuslav Martinů, o kterém pořádají s francouzskou školou velký projekt. Zašli do věže, kde se narodil. Uff, to je schodů! Rozhodně mu žáci nezáviděli, ale bylo to tam hezké. V muzeu, kam také šli, tancovali charleston, při kterém si někteří pomotali nohy. Taky se dozvěděli spoustu nového. No, kdo by řekl, že takový umělec jako Bohuslav Martinů měl na konzervatoři skoro samé nedostatečné! V muzeu je provedla sestra B. Martinů Marie (přestrojená muzikoložka) a na svůj věk vypadala velmi mladě. Bohuslav Martinů složil balet Kuchyňská revue a právě na ten jsme tancovali. V baletu tančí ale i hrnce, pokličky a vůbec všemožné nádobí. Výlet se žákům moc líbil.

Mezi další akce patří návštěva představení B. Martinů Divadlo za bránou dne 28. 1. 2013. Také se připravujeme na společné vystoupení v květnu. Z peněz projektu jsme koupili multifunkční barevnou tiskárnu se skenerem, na které budeme tisknout plakáty, programy, ilustrační hudební slovník a trojjazyčný leták o životě B. Martinů.

T. Besskó, J. Stoklasová