Druháci na podzim

V projektových dnech „Barevný týden“ se druháci zabývali pozorováním podzimní přírody. Vyšli si na vycházku do Ďáblického háje a sbírali barevné listy. Ve třídě pak listy lisovali, nalepovali a obtiskávali. Společnými silami vydlabali velké dýně, nabarvili jejich semena a pak je nalepovali.

Při výtvarných činnostech míchali základní barvy a všímali si různých vzniklých odstínů.   Na vystoupení pro rodiče si připravili básničky o podzimu a barvách a naučili se pohybem doprovodit písničku Barvy.

Nedílnou součástí projektu bylo propojit všude přítomné barvy do hodin českého jazyka. Už jenom samotné názvy barev v sobě ukrývaly písmena a slabiky, se kterými bylo možné hrát spousty her. Vlastní básničky, které děti přednesly na závěrečném vystoupení pro rodiče, byly tou nejlepší odměnou.

                                                                              Paní učitelky druhých tříd