IV.B: Projekt třídy 4.B

V trochu jiné podobě, přesto myslím si, že úspěšné, byly letošní Barevné projektové dny. Jiné v tom slova smyslu, že děti zůstávaly ve svých třídách se svými třídními učitelkami. Třída 4. B se rozhodla, že půjde do projektu s velkou chutí, s čímž velice úzce souviselo i to, že si téma vybrali sami. Během brainstormingu padlo několik návrhů, ale nakonec si odhlasovali, že chtějí zjistit, proč je Slunce při východu a západu červené a také se chtěli dozvědět odpovědi na své otázky týkající se duhy. První den nás čekala diskuse o otázkách, na které se budou chtít zeptat během plánované návštěvy hvězdárny na Petříně. Ve hvězdárně jsme měli objednaný program o Zemi a vesmíru, pak následovala diskuse právě na naše téma. Děti odcházely plné dojmů a nových informací. V úterý jsme se vrhli do plánování, organizování, přerozdělování, nácviku a přípravě všeho potřebného. Ve středu jsme vše dotáhli do konce a ve čtvrtek nás čekala samotná prezentace nejdříve před 3. a 4. ročníky, a pak i před veřejností. Děti udělaly velký kus práce, vzaly vše zodpovědně do svých rukou a perfektně se tématu zhostily. Děkuji, děti! Byla to paráda.

                                                                                  Hedvika Dolejšová, třídní učitelka