IV.C: Jak vznikají barvy

Projektové dny – Jak vznikají barvy

Tma je pro někoho děsivá, pro někoho znamená chvilku klidu, pro někoho je tma celoživotní úděl. Život bez barev a bez světla je těžký, ale ne nemožný, o čemž se naše třída přesvědčila na Neviditelné výstavě, kde jsme začínali naše projektové dny. Vyzkoušeli jsme si, jaké je to pro nevidomé orientovat se v bytě, jít na procházku, nakoupit, či vyrazit do přírody, také jsme si vyzkoušeli po tmě platit. Dozvěděli jsme se něco o očních vadách a hlavně kompenzačních pomůckách, které usnadňují nevidomým život (slepecká hůl, psací stroj, hmatové hodinky či počítač se zvukovým výstupem). Každý z nás už by dnes měl umět nevidomému nabídnout pomoc, když se dostane do problému.

Ve škole jsme si pak povídali o tom, co je to světlo a vyzkoušeli si, jak ze základních barev světla složíme světlo bílé, poskládali jsme si celé barevné spektrum a bavili se i o tom, jak vzniká duha. Výborně nám vyšel například experiment s barvením bílého květu namočením stonku květiny do barevné vody. Aby děti měly zážitky opřené o všechny smysly, povídali jsme si o barvivech v potravinách a jejich vlivu na zdraví a na závěr proběhla i ochutnávka přírodně barveného želé, které jsme připravili i pro rodiče.

                                                                                                              Miloslava Coufalová, třídní učitelka