Barevní živočichové

Cílem projektu „Barevní živočichové“ bylo zjistit, z jakého důvodu mají vybraní živočichové svou typickou barvu. Při jeho realizaci jsme se vydali první den na průzkum do Zoo Praha, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o zvířatech, hlavně o jejich barvách, způsobu života a potravě. Druhý den jsme ze získaných informací a pořízených fotografií vytvořili pomocí suchých a olejových pastelových barev závěsný kalendář na rok 2015 do učebny přírodopisu. Náplní posledního dne bylo vytvořit poutavou prezentaci o zvířatech, které jsme v ZOO viděli, naplnili ji vlastními fotkami a obohatili ji o kvíz určený posluchačům při prezentaci v sále. Ti si tak mohli ověřit své znalosti o zvířecí barevnosti, chytrosti, vypočítavosti a jedovatosti.

Na závěr už můžeme jen dodat, že tyto projektové dny nám přinesly spoustu nových znalostí, dovedností a nutnost spolupracovat nám pomohla utužit a stmelit Modrý tým.