Další foto z Francie

Ve středu 11. 6. 2014 proběhlo oficiální přivítání českých studentů ve francouzské škole. Následovala prohlídka budovy, která byla původně konventem. V počítačové místnosti jsme začali vytvářet pozvánky na divadelní vystoupení. Po obědě jsme mohli sledovat finále fotbalového zápasu školních družstev. Odpoledne již celé patřilo zkouškám částí divadelního představení.

Ve čtvrtek 12. 6. 2014 jsme si prošli centrum Aix en Provence včetně typických trhů a navštívili jsme také několik zajímavých pamětihodností – náměstí La Rotonde se spoustou fontán, katedrálu St. Sauveur, Hotel de Ville. V odpoledních hodinách jsme trénovali pěvecké vystoupení a vymýšleli scénář k pohybové části představení.