Máme rádi zvířata, aneb vydří kamarád v MŠ

Setkání s vydrou říční v naší školce

Během února a března letošního roku se třídy Motýlci, Tuleni a Slůňata zapojili do projektu záchranné stanice a psího útulku Tachov. Základním posláním této stanice je starat se o poraněné živočichy, kteří pokud to je možné, jsou navráceni zpět do volné přírody. Doplňkovou činností stanice je také osvětová činnost mezi dětmi a mládeží.

Projekt v naší mateřské škole probíhal ve dvou etapách. V první etapě šlo o sbírku. Děti mohly přispívat krmením a potřebnými věcmi pro zvířátka. Ve druhé etapě přijel pan Karel Bobál, vedoucí záchranné stanice, který spolupracuje s panem Václavem Chaloupkem (tvůrcem dětských pohádek se zvířátky), a od dětí převzal nastřádanou sbírku.

Odměnou dětem za jejich ochotu pomoci byla zajímavá beseda o práci v záchranné stanici a poutavé vyprávění o záchraně zvířat, která se ocitla v nouzi. Zároveň dětem přivezl představit a ukázat vydru říční, která je slepá a ve volné přírodě by nepřežila. Svůj nový domov našla právě v tachovské stanici.

Děti se pro celou akci tak nadchly, že některé z nich dnes mají práci v záchranné stanici jako vysněné budoucí povolání. Celá zdařilá akce také podpořila budování dobrého vztahu dětí ke zvířatům a přírodě. Jelikož celý projekt měl úspěch, a zároveň pomohl dobré věci, rozhodli jsme se, že ho v budoucnu jistě zopakujeme.

za třídu Motýlci
Věra Dusová