Zpíváme, hrajeme (si) a tvoříme na téma STROMY

Zpíváme, hrajeme (si) a tvoříme na téma STROMY s p. učitelkou H. Dolejšovou

                „Ďáblický háj rozbuší mé srdce, ať si hraje, tančí, zpívá, kdo chce,
                                                  Ďáblický háj, ten je vidět v dáli, sešli jsme se, abychom si hráli.“

 

Cílem mého projektu bylo poskytnout dětem prostor, dát průchod jejich vlastní fantazii a probudit jejich přirozenost. Po celou dobu jsme se zabývali nejen našimi pocity, ale i objevováním a tvořením. První den jsme navštívili Ďáblický háj, kde jsme poznávali stromy všemi smysly. Další den jsme vše zaznamenali na plakáty s názvem – Vnímáme stromy naším zrakem, čichem, sluchem, hmatem a chutí (uvařili jsme si čaj z jarního jehličí smrku a jedle). V dalších dnech jsme se pak věnovali tvořivým činnostem – vlastní zpracování stromu, vymýšlení básní na téma Stromy a jejich melodizací a rytmizací, vlastním pohybovým a hudebním zpracováním již známých písní a básní o stromech. Výstupem našich projektových dnů byla 2 pěvecká vystoupení s pohybovým doprovodem a prezentace s fotkami a videem.