ŠD – Akce ŠD

Začínáme

Začátek školního roku je očekáváním nového, všichni jsou plni zážitků z prázdnin a pro nás ve školní družině jsou to také staří, ale i noví kamarádi.

V letošním školním roce budou všechna oddělení mít vyhrazen prostor pro činnost v určených třídách na nové budově naší školy. Vzhledem ke stavebním pracím již nebudeme pobývat po obědě před školou, ale budeme odcházet na jednotlivá hřiště v obci. Věnujte proto, prosím, pozornost změně provozního řádu školní družiny, co se týká odchodů dětí z jednotlivých oddělení.

Jako již tradičně veškeré informace o dění v jednotlivých odděleních školní družiny i školního klubu se budete moci dozvědět na nástěnce ŠD nebo prostřednictvím e-mailové komunikace s jednotlivými vychovateli příslušných oddělení.