ŠD – Školní klub

Školní klub

Školní klub je určen zejména pro žáky 5. – 9. tříd naší školy.

Činnost ve školním klubu se organizuje pro přihlášené žáky pravidelnou i nepravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností ve dnech školního vyučování. Umožňuje i pobyt jednotlivých žáků v prostorách vyhrazených pro školní klub v čase mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí ŠK dětem denní volnou odpočinkovou relaxaci, pravidelnou zájmovou činnost i nepravidelné společenské, zájmové a vzdělávací aktivity. Umožňuje také přípravu na vyučování.

  • Volná činnost – ŠK je denně přístupný přihlášeným žákům, kterým se v klubovně nabízí otevřená nabídka spontánních činností – četba knih, časopisů, hraní společenských her, stolního tenisu, relaxace, poslech hudby, komunikace s ostatními žáky apod.
  • Příležitostná činnost – jedná se o aktivity z výše uvedených oblastí, které se budou konat v takových časových intervalech, které budou určeny zájmem účastníků.

Žáci po skončení vyučování jdou samostatně na oběd, poté přecházejí do klubové třídy. ŠK rovněž umožňuje žákům i účast na činnostech organizovaných jinými subjekty (kroužky), toto je nutné dát na vědomí vychovatelce školního klubu písemně. V době účasti na zájmové aktivitě za žáky zodpovídá vedoucí této činnosti. Žáky je možné osobně vyzvedávat u recepce školy, případně odcházejí sami podle rozpisu na přihlášce, nebo na písemnou žádost (ta musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis zákonného zástupce), poté přecházejí k šatnám nebo na kroužky samostatně. Okamžikem předání nebo opuštěním klubové třídy přestává vychovatelka ŠK vykonávat nad žákem dohled.

ŠK může organizovat akce mimo areál školy. V takovém případě začíná dohled nad žáky 15 minut před započetím akce na předem určeném místě a končí předáním žáka zákonným zástupcům nebo samostatným opuštěním místa konání akce, a to na písemnou žádost zákonných zástupců, opatřenou datem, časem odchodu a podpisem.

Pokud žák zůstane, ve výjimečných případech, ve ŠK po skončení jeho provozu, předává jej vychovatelka školního klubu do závěrečného oddělení školní družiny.

Provozní doba

pondělí – pátek: 11.40 – 15.00 hod.

Poplatek za školní klub

Poplatek za školní klub je 300 Kč měsíčně (platí se za období září až prosinec 2016, tj. 1200 Kč, a leden až červen 2017, tj. 1800 Kč bezhotovostně na účet školy).

Přihláška (zápisní lístek) pro zájemce o školní klub je u paní vychovatelky ŠK nebo u vedoucí vychovatelky školní družiny.

Žák bude do ŠK přijat pouze na základě rozhodnutí ředitele školy s řádně vyplněnou přihláškou a potvrzením o uskutečnění první platby. Informace o provozu a činnosti školního klubu Vám sdělí paní vychovatelka nebo vedoucí vychovatelka školní družiny.

Kontakt: tel: 601 372 881