Indiáni – čtenářská soutěž ve znalostech knihy K. May: Vinnetou (1. díl)

Čtenářská soutěž ve znalostech knihy K. May: Vinnetou (1. díl)

Čtenářská soutěž byla vyhlášena začátkem září a realizována koncem listopadu a začátkem prosince.

Na přečtení potřebné knihy měli tedy žáci dostatek času. Jejich úkolem bylo pečlivě knihu přečíst a co nejvíce z ní si zapamatovat. Soutěž probíhala ve dvojicích. Každá dvojice si mohla vypracovat společné poznámky, do nichž mohla během soutěže nahlédnout. Rozsah poznámek byl však omezen na 1 stranu A4 psanou ručně.

Soutěž probíhala dvoukolově. V 1. kole odpovídali žáci na otázky o knize pomocí nabídky odpovědí, z nichž pouze 1 byla správná. Do 2. kola se dostaly jen nejúspěšnější dvojice a čekaly je otázky již náročnější v tom, že odpovědi byly otevřené, tj. bez nabídky, a hodnocena byla jejich přesnost. Pro nerozhodný stav byl připraven i „rozstřel“ v podobě několika extra záludných otázek – tak, aby o vítězné dvojici nebylo pochyb!

Soutěžily mezi sebou kmeny, ale i jednotlivé dvojice. Tedy vítězná dvojice nemusela pocházet z vítězného kmenu. V každém případě všichni sbírali body pro svůj kmen.

Zde najdete Vyhodnocení soutěže a Výsledky čtenářské soutěže.

Zde najdete otázky a odpovědi prvního a druhého kola.