ZŠ – Spolek Parkán

O SPOLKU PARKÁN

Jsme spolek rodičů, učitelů a přátel ďáblické školy – nezisková organizace podporující vzdělávání žáků v ZŠ a MŠ U Parkánu 17/11, Praha 8 – Ďáblice.

Naše cíle

 • Podporovat kvalitu vzdělávání v ďáblické základní škole
 • Rozvíjet spolupráci rodičů, pedagogů a občanů
 • Pomáhat uskutečňovat vizi komunitní školy

Co se nám již podařilo

 • Sbírka pro knihovnu podzim 2017 (zakoupení více než100 nových knih, předání v rámci slavnostního otevření knihovny)
 • Získání grantu T-mobile Mluvme spolu na r. 2016/17 – projekt „Společně pro děti a obec“ (hodnota grantu – 100 tis. Kč)
 • Celé Česko čte dětem – zapojení do celorepublikového projektu, uspořádání ankety a veřejného čtení ve Vlně v červnu 2017
 • Den Země v MŠ 2017 – nové záhony, výměna písku, natření plotu, environmentální program
 • Vernisáž žáků ZŠ spojená s kulturním programem a dražbou v sokolovně 2017 (výtěžek 56 tis. Kč) – téma Cesta za poznáním
 • Projekt Cesta za poznáním 2017 – vyhodnocení prací jednotlivých tříd
 • Výtvarné kurzy
 • Malované lavičky 2016
 • Jarmark / dražba 2016 (výtěžek 50 tis. Kč) – téma Jarní inspirace, aj.

Co podporujeme

 • Slunečnice pro prvňáčky (první školní den) a deváťáky (poslední zvonění)
 • Květiny pro zaměstnance školy (Den učitelů, konec školního roku)
 • Průkazky do ZOO, třídní Cesty za poznáním
 • Výtvarné a sportovní potřeby
 • Vybavení knihovny, zahrady apod.
 • Výjezdy sociálně znevýhodněných dětí naší školy
 • Knížky pro úspěšné žáky, odměny do soutěží, aj.

Podpořte nás

Podpořit nás můžete na účet 2500975727/2010 formou

 • daru (lze odečíst z daní, potvrzení vystavíme)
 • účelového daru (např. podpora knihovny, sociální fond, apod.)
 • členského příspěvku (500 Kč/rok) jako aktivní členové s hlasovacím právem

Zapojte se

Zapojit se můžete jako dobrovolníci nebo aktivní členové. Pomoci můžete s

 • přípravou akcí
 • vedením spolku
 • webovými stránkami
 • účetnictvím apod.

Připojte se k nám!

Kontakt: info@spolekparkan.cz
Web: www.spolekparkan.cz