Organizace školního roku 2017/2018

 19. ledna ukončení klasifikace v ZŠ za 1. pololetí
 31. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí
 15. června ukončení klasifikace v ZŠ za 2. pololetí
 29. června vydání vysvědčení za 2. pololetí
   
Prázdniny a dny volna:
28. září státní svátek
29. září volný den v ZŠ (tzv. ředitelské volno)
26. – 27. října podzimní prázdniny
28. října státní svátek
17. listopadu státní svátek
22. prosince volný den v ZŠ (tzv. ředitelské volno)
23. prosince – 2. ledna zimní prázdniny
2. února pololetní prázdniny v Praze 8
12. – 16. února jarní prázdniny v Praze 8
29. března – 2. dubna velikonoční prázdniny a státní svátky
30. dubna volný den v ZŠ (tzv. ředitelské volno)
1. května svátek práce
7. května volný den v ZŠ (tzv. ředitelské volno)
8. května svátek práce
2. července – 31. srpna hlavní prázdniny
   
Třídní schůzky  Konzultace ve třech
13. září  20. – 23. listopadu
7. února  13. – 19. dubna
   
Oborové dny  pro II. stupeň
15. září představení oborů
15. září 18:00 přihlašování do oborů (elektronicky) pro 9. ročník
18. září 18:00 přihlašování do oborů (elektronicky) pro II. stupeň
27. září 1. oborový den (výjezd za poznáním)
19. října 2. oborový den (výjezd za poznáním) 
28. listopadu 7. h. – kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 8. a 9. tříd
14. března 3. oborový den (výjezd za poznáním)
5. dubna 5.-6. h. – kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 8. a 9. tříd
20. dubna  4. oborový den (výjezd za poznáním)
23. dubna – 2. května termín odevzdání oborových prací (i prezentací) žáků 9. tříd
17. května  4.-6. h. – kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 9. tříd
24. května  mezní termín odevzdání opravených oborových prací žáků 9. tříd
7. června veřejné obhajoby prací žáků 9. tříd
   
Některé akce školy:  
4. září První zvonění – slavnostní zahájení školního roku
6. října Narozeninový den školy, Slavnostní zahájení provozu nové budovy školy
25. října Slavnostní shromáždění školy k 28. říjnu 1918
16. listupadu Slavnostní shromáždění školy k 17. listopadu 1939 a 1989
1. prosince Adventní tvoření (15-18 hod.)
7. prosince Vánoční trh se zpěvy (16-18 hod.)
30. leden Ďáblický slavíček (hudební soutěž)
8. února Ďáblické vajíčko (recitační přehlídka)
22. března Jarní petrklíč
4. května Slavnostní shromáždění školy k slavným májovým dnům 1945
5. června Atletické závody II. stupeň
8. června Atletické závody I. stupeň
27. června Slavnostní shromáždění školy
29. června Poslední zvonění – slavnostní zakončení školního roku
   
Další důležité termíny:
9. – 12. října sběr papíru
11. – 14. prosince sběr papíru
26. února – 1. března sběr papíru 
9. – 10. dubna zápis do 1. ročníku ZŠ
12. dubna příjimací zkoušky na SŠ pro 9. ročník (1. termín)
13. dubna příjimací zkoušky na SŠ pro 5. a 7. ročník (1. termín)
16. dubna příjimací zkoušky na SŠ pro 9. ročník (2. termín)
17. dubna příjimací zkoušky na SŠ pro 5. a 7. ročník (2. termín)
26. – 27. dubna fotografování tříd ZŠ a MŠ
25. dubna  předškolák
2. května  předškolák
9. května  předškolák
21. května – 3. června školy v přírodě – I. stupeň
11. – 14. června sběr papíru
13. června schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd
25. – 26. června dny třídy