MŠ – Kroužky

Angličtina (1 x týdně)
Den: pátek
Čas:  13,50 – 14,35 a 14,45 – 15,30
Místo: malá učebna v MŠ

Zdravě a hravě (1 x týdně)
Den: středa
Čas: 16,00 – 16,45
Místo: hřiště s umělým povrchem U Holců, za nepříznivého počasí zelená budova přízemí

Kroužek výtvarný (1 x týdně)
Den: úterý a čtvrtek
Čas: úterý 14,30 – 15,15 a čtvrtek 16,00 – 16,45
Místo: v úterý – modrá budova přízemí a ve čtvrtek – žlutá budova přízemí

Tanečky pro nejmenší (1 x týdně)
Den: čtvrtek
Čas: 16,00 – 16,45
Místo: zelená budova přízemí

Kroužek logopedické prevence (1 x týdně)
Den: pondělí a středa
Čas: 14,45 – 15,15
Místo: malá učebna v MŠ
Pro předškolní děti s potřebou zdokonalit správnou výslovnost

 MAXÍK (1 x týdně)
Den: v sudý týden pondělí a v lichý týden středa
Čas: 16,00 – 16,45
Místo: modrá budova přízemí
Pro předškolní děti a děti s odloženou povinnou školní docházkou