Charakteristika třídy Broučci

V naší třídě jsou děti ve věku 3 – 5 let. Snažíme se navodit ve třídě příjemnou a kamarádskou atmosféru, ve které si děti formou hry rozvíjejí své vědomosti, zdokonalují své dovednosti a upevňují návyky slušného chování.

Zkrátka – u nás platí:

My jsme třída Broučků
plná holek, kloučků.
Zpíváme a tancujeme, stříháme a malujeme.
Všichni se tu máme rádi,
protože jsme kamarádi!

Třídní učitelky: Lenka Burianová a Pavla Truhlářová

Plán akcí třídy Broučci