ZŠ – Provoz školy

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 – 2018

 

Provoz školy je dán provozními řády základní školy, školní družiny, školní jídelny, tříd MŠ a  ŠJ při MŠ.

Provozní řád základní školy

Otevření budovy:                         6.30 hodin

Otevření budovy před výukou:       7.40 hodin

Uzavření budovy před výukou:      7.55 hodin

Dopolední provoz:               je dán přehledem vyučovacích hodin a přestávek

Pořadí hodiny Vyučovací hodina Přestávka
1. 8.00 – 8.45 8.45 – 8.55
2. 8.55 – 9.40 9.40 – (9.55) 10.00
3. 10.00 – 10.45 10.45 – 10.55
4. 10.55 – 11.40 11.40 – 11.50
5. 11.50 – 12.35 12.35 – 12.45
6. 12.45 – 13.30 13.30 – 13.40
7. 13.40 – 14.25 14.25 – 14.35
8. 14.35 – 15.20 15.20 – 15.25
9. 15.25 – 16.10  16.10 – 16.15
10. 16.15 – 17.00  

Odpolední provoz:               je dán přehledem vyučovacích hodin a přestávek, činností ŠD, činností zájmových kroužků a rozpisem pronájmů

Ukončení provozu:               je dán rozpisem pronájmů, nejpozději však ve 21.30 hodin

 

Provozní řád školní družiny

Zahájení provozu:                  6.30 hodin

Ranní družina:                       6.30 – 7.40 hodin (příchod žáků do 7.20 hodin)

Polední družina:                    11.40 – 13.15 hodin (vyzvedávání žáků po obědě)

Odpolední družina:                13.30 – 15.00 hodin (zájmová činnost žáků v ŠD)

Konečná družina:                  15.00 – 17.00 hodin (vyzvedávání a odchody žáků ze ŠD)

Ukončení provozu:                 17.00 hodin

 

Provoz školní jídelny

Doplňkový prodej žákům a zaměstnancům:               9.40 – 9.55 hodin

Oběd zaměstnanci a veřejnost:                                11.00 – 11.30 hodin

Oběd ZŠ, ŠD a zaměstnanci:                                  11.40 – 14.00 hodin