ZŠ – Dokumenty

Výroční zpráva ZŠ 2015 – 2016

Výroční zpráva ZŠ 2013 – 2014

Školní řád

Pravidla hodnocení chování žáků (platné od 1. 2. 2017)

Strategie rozvoje

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

O uvolnění žáka z vyučování na část dne nebo jeden den musí zákonný zástupce žáka žádat písemně prostřednictvím žákovské knížky. Žáka může uvolnit z vyučování na základě předem předloženého písemného sdělení zákonného zástupce z jedné vyučovací hodiny vyučující učitel, z více hodin třídní učitel. O uvolnění na dva a více dnů žádá zákonný zástupce žáka ředitele školy předložením vyplněného tiskopisu (Žádost o uvolnění žáka z vyučování) osobně, nebo prostřednictvím žáka, a to prostřednictvím třídního učitele.

Souhlas s opuštěním budovy o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním

Ceník pronájmů 2015 – 2016

Ceník služeb žákům a rodičům 2015 – 2016

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte