Hrát (si) celý život

Náš projekt byl o profesi herečky, herce.  Sešly se v něm děti s různými zájmy a schopnostmi, ale nakonec se všichni dali dohromady a během dvou dnů si zahráli improvizované divadlo.  Jak to všechno začalo? První den byla do školy pozvaná herečka žijící v Ďáblicích, paní Milada Kratochvílová. Děti si připravily otázky týkající se divadla, ptaly se na účinkování v televizi a divadle, také je zajímaly celebrity a v jakých rolích můžeme herečku vidět. Paní Kratochvílová jim vysvětlila, že práce herce není jen sláva a ukazování se na veřejnosti, ale že jde především o práci, která často zabírá spoustu času a někdy bere soukromí.  Herec se musí umět pohybovat, správně vyslovovat, hrát na hudební nástroj, atd…… prostě čím víc toho člověk umí, tím líp se uplatní. Nahlédli jsme také do scénáře a zkusili si kousek role.  Povídání s herečkou paní Kratochvílovou bylo velmi milé a příjemné.

Hned nato si chtěli žáci sami něco nastudovat a zahrát. Zvítězila fantasy pohádka Alenka v říši divů. Začal úporný boj s časem, aby se během dvou dnů stihlo projít celý děj, rozdělit role, nakreslit kulisy, přinést kostýmy, namalovat obličeje, připravit třídu a ještě se naučit své role zpaměti.  Snad poprvé jsem slyšela: „ Nechceme přestávku, musíme to zkusit ještě jednou.“

A výsledek? Představení se muselo hrát dvakrát a fantazii se meze nekladly.