Projekt policie

V rámci projektu „POLICIE“ jsme s žáky navštívili policejní areál PMJ v Ďáblicích. Cílem projektu bylo seznámit žáky s náplní práce policistů PMJ, jejich výzbrojí a výstrojí. Díky ochotnému a vstřícnému policistovi, jenž nás areálem prováděl, si žáci doslova na vlastní kůži mohli vyzkoušet balistické přilby a vesty a potěžkat si policejní zbraně. Po pár minutách probíhající exkurze ztratily všechny děti zábrany a rukama nad hlavou se to v zasedací místnosti jen hemžilo. Zvídavé otázky žáků nebraly konce. Jejich nadšení a zapálení, jak už pro samotné téma, tak či pro policejní vybavení, včetně služebních vozů, se projevilo na samotném zpracování projektu. Výstupem byl krásný nástěnný plakát s policejní tématikou a prezentace doprovázená mluveným projevem žáků.

Vedoucí projektové skupiny
Mgr. Martina Jiskrová