Režiséři z V.A

V rámci své třídy pracovali žáci z V. A na projektu, který se vztahoval k povolání režiséra. Cílem projektu bylo vytvořit videoklip na známou písničku. Po pečlivé konzultaci si malí režiséři vybrali písničku Vojty Dyka Signál. Následující den už nic nebránilo vrhnout se do natáčecího procesu. Jakmile měli režiséři dostatek materiálu, následovala fáze vybírání vhodných scén a střihání videa do finální podoby. Práci na projektu si všichni užili a výsledek se také dostavil.