Třeťáci: Barevný svět

Třeťáci zkoumali barvy v přírodě.

3. A získávala poznatky o broucích, 3. B o ptácích a 3. C o rybách.

Děti vyhledávaly informace z encyklopedií a prezentovaly je kamarádům, plnily zajímavé úkoly, luštily křížovky, osmisměrky, skládaly matematická lota, vyráběly zvířátka z přírodního materiálu i z papíru. Nakonec si společně zazpívaly písničky o barvách a naší krásné přírodě.

                                                                                  Paní učitelky třetích tříd