Šutr není jen špinavý fujtajbl

Šutr, kámen…co to vlastně je? Jsou všude okolo nás, ale co o nich víme?

Jak nerost roste? Člověk se cpe, ale jak to dělá on?

Na počátku je krystal, tak proč jej nezkusit vypěstovat?

Do námi připravených roztoků soli nebo modré skalice jsme vložili nit a čekali jako rybáři s udicí, zda se zadaří a „něco“ se objeví, vyroste. Třetí den jsme nadšeně zpozorovali zárodky budoucích krystalů.

Nerost, hornina, krystal, drúza, vyrostlice a mnohá jiná už pro nás nejsou cizí slova. Informace jsme nehledali jen na internetu nebo v encyklopediích, navštívili jsme Geosvět – svět krystalů, kde nás čekali různobarevní kamenní mrňouskové i obři z Česka i dalekých krajin.

A proto už víme, že šutr opravdu není jen špinavý fujtajbl.

                                                                                                          Fialový tým