Sběr starého papíru 26. 2. – 1. 3. 2018

Ke škole bude v tomto termínu přistaven kontejner a je možné přinášet balíky starého papíru v čase od 7.15 do 19.00 hod.
Informaci o přineseném množství – tzn. počet kg s podpisem od rodičů, předají žáci na lístku své třídní/třídnímu učitelce/učiteli.