Třídní schůzky dne 7. 2. 2018

Třídní schůzky proběhnou ve středu 7. 2. 2018

od 17.00 hodin – 1. – 5. třídy
od 18.00 hodin – 6. – 9. třídy