Oslava státního svátku Dne vzniku Československa v ďáblické škole

V letošním školním roce jsme v ZŠ a MŠ Ďáblice položili základy nové tradice, a to připomínání a oslavu státních svátků u lípy, českého národního symbolu, na rynku před budovou školy. První takové shromáždění mělo připomenout 28. říjen 1918, den, kdy před 99 lety vzniklo Československo.

Slavnostní shromáždění žáků a učitelů se uskutečnilo 25. října 2017 v průběhu třetí vyučovací hodiny za přítomnosti velmi vzácného hosta, veterána bojů druhé světové války, pana brigádního generála ve výslužbě Pavla Vranského.

Shromáždění bylo zahájeno nástupem státní a obecní vlajky na tóny husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci. Ředitel školy Mgr. Josef Buchal v krátkém úvodním proslovu vyzdvihl význam státního svátku; historické souvislosti a osobnost T. G. Masaryka uvedl Mgr. Tomáš Novotný.

Vrcholem programu byl velmi autentický a dojemný proslov pana generála Vranského. Hovořil o lásce k domovu, k místu, kde jsme se narodili a prožili dětství, o lásce k našim nejbližším – maminkám a tatínkům – a o lásce k vlasti. Rovněž připomněl, že zemi, kterou máme rádi, jakož i demokracii, svobodu a další ideály, na nichž republiku vybudoval se svými spolupracovníky Masaryk, je však nutné stále opatrovat a někdy třeba i bránit se zbraní v ruce. Myslím, že nijak nepřeháním, když uvedu, že jeho laskavá a srozumitelná slova na všechny přítomné velmi intenzivně zapůsobila.

Následně zazněla v podání žáků pana učitele Zdeňka Rajtra za houslového doprovodu Šimona Tomka ze VII. B a kytarového doprovodu paní učitelky Zuzany Světlíkové Masarykova oblíbená lidová píseň Ach synku, synku. Během této skladby odnesli předseda a místopředsedkyně Školní žákovské rady květinu k nedalekému památníku věnovanému ďáblickým obětem obou světových válek. Slavnostní shromáždění ukončily tóny československé státní hymny.

Následovala beseda pana generála s našimi deváťáky, která se nakonec protáhla z předpokládané jedné hodiny na dvě vyučovací hodiny, neboť pan generál je stále velmi dobrým a poutavým vypravěčem. Nás učitele potěšilo, že se žáci neostýchali a v závěru besedy položili několik zvídavých dotazů.

Věříme, že v žácích zůstal silný zážitek, který přispěje k prohloubení jejich zájmu nejen o naše dějiny. Vždyť díky znalosti historie a jejím prostřednictvím můžeme hledat a nalézat odpovědi na řadu palčivých otázek dnešních dnů.

Mgr. Tomáš Novotný