Druhé jednání Školní žákovské rady

Dne 12. října 2017 se podruhé v letošním školním roce sešla v salonku školy Školní žákovská rada ZŠ a MŠ Ďáblice.

Toto jednání bylo velmi důležité, neboť na programu byla především volba předsedy Školní žákovské rady pro školní rok 2017/2018. Potěšilo nás, že zájem o tuto funkci byl mezi zástupci tříd velký, přihlásilo se šest uchazečů, kteří úvodem přednesli své kandidátské projevy. Následně proběhla veřejná volba hlasováním, přičemž každá třída disponovala jedním volebním hlasem. Jelikož Radu tvoří 15 tříd, mohl kandidát získat maximálně 15 hlasů. Vítězem volby se s většinou 12 obdržených hlasů stal žák 9. třídy Milan Mužátko. Zástupkyní předsedy se stala žákyně VIII.A Nikola Koleva. Volbu ani její průběh nikdo z přítomných nezpochybnil.

Poté jsme se věnovali vyhodnocení a reflexi skupinové práce ze závěru minulého jednání, kdy žáci zpracovávali návrhy na činnost Školní žákovské rady. Některé náměty jsme rovnou prodiskutovali, jiným se budeme věnovat v průběhu školního roku.

Nově zvolenému předsedovi a jeho místopředsedkyni přejeme do celého školního roku sílu především pro tvůrčí nápady.

Mgr. Tomáš Novotný
PhDr. Mgr. Bc. Jan Hoštička