První jednání Školní žákovské rady

Dne 21. září 2017 se prvně v letošním školním roce sešla v salonku školy Školní žákovská rada ZŠ a MŠ Ďáblice.

Jelikož Radu tvoří mnoho zástupců z řad žáků 3. – 9. ročníku, zasvětili jsme toto setkání především prvotnímu navázání kontaktů, tedy k vzájemnému představování. Poté jsme se rozdělili napříč ročníky do šesti skupin a žáci měli příležitost mezi sebou pobesedovat o tom, čemu by se dle jejich názoru mohla a měla Školní žákovská rada v tomto roce věnovat.

Ačkoliv byly zpočátku na některých tvářích patrné známky nejistoty, v průběhu jednání se atmosféra měnila, obavy mizely. S velkým potěšením jsme pozorovali upřímný zájem o dění ve škole a snahu škole pomáhat v jejím dalším rozvoji. V neposlední řadě chceme žáky pochválit za jejich kultivovaný projev a vystupování. Příjemnou odměnou pro všechny bylo dobré kakao a šťáva od milých paní kuchařek. Děkujeme.

Všem členům Školní žákovské rady přejeme mnoho sil na celoroční práci.

Mgr. Tomáš Novotný
PhDr. Mgr. Bc. Jan Hoštička