Info k nabídce kroužků a zájmových kurzů

ZÁPIS DO VŠECH ŠKOLNÍCH I EXTERNÍCH AKTIVIT PROBĚHNE
13. 9. 2017  v čase 16.30 hod. – 19.30 hod.
bližší informace naleznete zde

Kontaktní osoba: Alena Votavová – koordinátor zájmové činnosti a pronájmů
alena.votavová@skoladablice.cz  ;  telefon: 601 372 883

ZUŠ zahájení 7. 9. 2017
Karate zahájení 19. 9. 2017
Ostatní kroužky zahajují v říjnu 2017
Ceny školních kroužků 300,- Kč / měsíc
Ceny externích kroužků – info u organizátora