Školní rok 2017 – 2018 v MŠ

Školní rok 2017 – 2018 v mateřské škole začíná 1. 9. 2017.

Třídní schůzky pro rodiče dětí z MŠ se budou konat v úterý 5. 9. 2017 od 17 hodin v jednotlivých třídách.

Upozornění na změnu výše školkovného: od školního roku 2017 – 2018 dochází k úpravě výše školkovného (viz Směrnice pro úplatu – sekce Dokumenty). Je tedy nutné upravit trvalé příkazy k úhradě pro děti, které již mateřskou školu navštěvovaly v minulém školním roce.