Informace k prvnímu zvonění 2017-18

První zvonění školního roku
2017/2018
září od 8.00 hodin
na novém nádvoří před základní školou

Organizační pokyny

pozvánka