Do školky přijela zahraniční návštěva odborníků z Litvy

Návštěva z Litvy

Ve středu 7. 5. 2014 k nám do naší mateřské školy zavítala návštěva z Litvy. Delegace byla složena z ředitelek a zástupkyní základních a mateřských škol a ze zástupců ministerstva školství Litvy.

Paní ředitelka Mgr. Iveta Horáčková srdečně přivítala celou delegaci a provedla její členy naší mateřskou školou. Litevské pedagožky především projevily zájem o předškolní vzdělávání našich dětí a navázání spolupráce se základní školou. Ochotně jsme s paní ředitelkou odpovídaly na jejich dotazy. Kolegyně ze zahraničí měly během návštěvy možnost zhlédnout běžný chod naší mateřské školy. Byly velmi nadšené a moc se jim u nás líbilo.

Jejich program v Praze byl velmi nabitý, a proto návštěva u nás byla krátká. V závěru zbýval čas už jen na výměnu kontaktů a vřelé rozloučení. Celá početná delegace spěchala do autobusu a v deštivém dopoledni odjela vstříc další návštěvě.

 

 Věra Dusová, zástupkyně ředitelky pro MŠ