Od semínka po knížku

Projektová skupina dětí prvního stupně s názvem Od semínka po knížku pod vedením p. vychovatelek Vl. Poláčkové a A. Votavové si během školních projektových dní vyzkoušela roli fotoreportérů a redaktorů sledujících život stromů od samotného „zrození“. Děti navštívily trojskou Botanickou zahradu, Satalickou bažantnici, Vinořský park, ďáblické zahradnictví s lesní školkou i „náš“ Ďáblický háj. Ze svých poznatků jsme pro své spolužáky a rodiče vytvořili knihu.