Projekt Stromy pod vedením p. učitelky A. Eremiášové

Projekt Stromy pod vedením p. učitelky A. Eremiášové

První den projektu – výlet Satalická obora, Vinořský park a Ctěnický háj. Při tematicky zaměřené vycházce se děti seznámily s druhy jehličnatých i listnatých stromů. Povídali jsme si o významu lesů pro člověka a o tom, co všechno umí stromy. Na druhý den projektu byl naplánován výukový program Naše dřeviny. Program probíhal v Ďáblickém háji. Děti nejprve vyslechly povídání o stromech obecně, poté formou her plnily určené úkoly. Sbíraly semínka,  šišky, jehličí, listy, rostliny atd. Společně se je učily poznat. Celé dopoledne jsme hráli hry v přírodě. Další dny projektu jsme zpracovávali nasbíraný materiál a snažili se dojít k závěru, co všechno umí stromy. Děti si projektovou výuku užily a zpracovaly s chutí.