Stromy očima rekordů

Stromy očima rekordů pod vedením p. učitelky J. Kolkové