Archiv kategorie: Školní Družina

Náš šnek Achatina

Náš „družinový šnek“, kterého jsme dostali do opatrování na začátku loňské školního roku,  Achatina Achatina byl o prázdninách na letním bytě. Vyrostl a má se k světu. Podívejte se, jak se mu daří

Prosba ŠD

Prosba o podepsání osobních věcí

Školní rok 2013/2014 ve školní družině

Na začátek několik důležitých informací:

 •  Přihlášku do školní družiny pro školní rok je třeba odevzdat vedoucí vychovatelce (samozřejmě i prostřednictvím jednotlivých vychovatelek) nejpozději do 5. září 2013.
 • První školní den 2. 9. 2103 bude družina pouze odpolední, a to od 9.20 hod. do 15.00 hod.
 • Pravidelný provoz ŠD od 3. září 2013 v časech 6.30 hod. – 7.20 hod. ranní družina, odpolední provoz 11.40 hod. – 17.00 hod.
 • Vyzvedávání dětí do 13.15 hod. a pak od 15.00 – 17.00 hod.
 • Telefony do ŠD: 606 071 751, 601 372 883, 601 372 880, 601 372 881, 601 372 884. Na těchto tel. číslech nás zastihnete v době od 6.30 do 8.45 hod. a od 12.15 do 17.00 hod.
 • Odchody dětí na jednotlivé zájmové kroužky, které zahájí svou pravidelnou činnost v říjnu, prosíme nahlásit vychovatelkám písemnou formou.
 • Výuka ZUŠ zahajuje po dohodě s jednotlivými vyučujícími ZUŠ již v září (opět prosíme nahlásit odchody dětí na jednotlivé hodiny písemnou formou.)
 • Na fond školní družiny vybíráme 200,- Kč (bude využito na permanentku do ZOO, kulturní představení v sále školy, autobusovou dopravu na výlety, dárečky a odměny…). Vybírají vychovatelky osobně

Základní informace o školní družině

Několik důležitých informací

 • Pravidelný provoz ŠD od 4. září 2012 v časech 6.30 –7.20 hod. ranní provoz, odpolední provoz 11.30 – 17.00 hod.
 • Na telefonech nás zastihnete v době od 6.20 do 7.45 hod. a od 12.30 do 17.00 hod.
 • Telefonní číslo na vedoucí vychovatelku pí Sládkovou do ŠD je 721 137 621.
 • V letošním školním roce je školní družina rozdělena na 5 oddělení s 6 vychovatelkami a na školní klub, kam jsou zařazeny starší děti, které nenavštěvují ranní družinu.
 • Odchody dětí na jednotlivé zájmové kroužky, které zahájily svou pravidelnou činnost v říjnu, prosíme nahlásit pí vychovatelkám písemnou formou (další případné změny).
 • Výuka ZUŠ zahájila po dohodě s jednotlivými vyučujícími ZUŠ již v září (opět prosíme nahlásit odchody dětí na jednotlivé hodiny).

 

V letošním školním roce pracují jednotlivá oddělení školní družiny pod mottem „Duhová družina“.  Chtěli bychom, aby naše školní družina byla tedy pestrá, radostná, přívětivá i tvořivá.  A na co se mohou děti těšit?

 • Na ozdravné pobyty v solné jeskyni (opět v pátky, přihlášky děti obdržely zároveň s přihláškou do ŠD)
 • Návštěvy ZOO
 • Na kulturní představení v „sále“ naší školy
 • Pohádky v divadle Jiskra
 • Na různá sportovní klání
 • Na soutěže, pobyty venku, malování, tvoření a také na spoustu legrace a na všechny staré i nové kamarády

 

Informace o dění v družině budete moci pravidelně sledovat nejen na webových stránkách naší školy, ale i na všech nástěnkách v blízkosti ŠD. V průběhu roku budeme doplňovat také fotografiemi z jednotlivých akcí,které budou rovněž na webových stránkách školy.