Archiv kategorie: Školní Družina

Provoz družiny v době od 26. června do 30. června 2017

Provoz školní družiny pro přihlášené žáky je zajištěn od 6.30 hod. do 17.00 hod. v budově mateřské školy – přízemí modrého pavilonu. Telefon: 601 372 880

bližší info v příloze

Provoz družiny v době od 26. června do 30. června 2017

Vážení rodiče,

v souvislosti s dřívějším ukončením letošního školního roku k 23. 6. 2017 z rozhodnutí Rady městské části Praha-Ďáblice, s vědomím toho, že někteří z Vás mohou mít potíže se zajištěním svých dětí v následujícím týdnu, Vám nabízíme možnost přihlásit Vaše dítě k aktivitám školní družiny.

Bližší informace a přihláška zde

Leden ve školní družině

Leden byl pro děti ve školní družině opět plný zážitků. V Ďáblickém háji krmily ptáčky, na kopci Ládví měly příležitost oprášit boby. Vše si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Únor ve Školní družině a Školním klubu

ÚNOR
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A ŠKOLNÍM KLUBU

 

Konečně přišlo zimní počasí a my se společně s dětmi můžeme radovat ze sněhové nadílky.

Každý den se snažíme chodit alespoň na chvíli ven, a tak prosíme, vybavte děti teplým oblečením – šusťáky, šála, čepice, rukavice, případně tepláky do družiny na převlečení. Pokud bude možnost, rádi opět s dětmi vyrazíme na kopec Ládví bobovat.

V únoru máme v plánu jednu velkou celodružinovou akci – Ďáblický slavíček. Děti ze všech oddělení mezi sebou vybraly zástupce, kteří se klání zúčastní. Samotné pěvecké vystoupení proběhne 19. 2. 2014.

Další program jednotlivých odd. :

PRVŇÁČCI

6. 2. 2014        Divadlo Jiskra             Pohádky nepohádky Karla Čapka
7. 2. 2014        Solná jeskyně
13. 2. 2014      Knihovna Ládví
14. 2. 2014      Solná jeskyně
19. 2. 2014      Ďáblický slavíček

DRUHÁCI

10. 2. – 14. 2. Valentinské tvoření
19. 2. 2014      Ďáblický slavíček
20. 2. 2014      Divadlo Jiskra             Včelí medvídci od jara do zimy

TŘEŤÁCI + ČTVRŤÁCI

5. 2. 2014        Muzeum čokolády      13.00 – 17.00 hod
Pátky               Filmový klub
19. 2. 2014      Ďáblický slavíček

24. 2. – 28. 2. 2014
JARNÍ PRÁZDNINY

Prvňáčci v družině

Podívejte se na fotografie prvňáčků, kteří se nemohli dočkat Havelského pečení. Proto si společně ozdobili a pak snědli hnětýnky, které pro ně upekly paní vychovatelky.

Můj domácí mazlíček

Na poslední středu v říjnu se těšili všichni třeťáci.  Do družiny si v rámci akce Můj domácí mazlíček mohli ten den přinést svoje zvířátko a ostatním o něm něco povědět. Jak to všechno probíhalo, naznačí obrázky v naší fotogalerii.

Klub a II. C v ZOO

Za zvířátky do ZOO 23. října vyrazily se školní družinou děti ze školního klubu, 3. tříd spolu s II. C.  Počasí bylo nádherné, a tak si to všichni užívali, nálada byla báječná, jak je vidět na fotografiích.

Dýňování

Bylo krásné slunečné počasí, a tak jsme připravili ven lavice a mohlo se začít. Dali jsme se do dlabání, zdobení a krášlení přinesené dýně. Tvůrčí atmosféru podtrhlo i krásné podzimní počasí. Podívejte se, jak nám to šlo a slušelo. Menší dýně ještě chvíli zdobily pult naší školní recepce, aby si je ještě než všechny děti ze školní družiny vyrazí na podzimní prázdniny, mohli tvůrci odnést domů.  Ty velké pak byly vystaveny v naší školní jídelně. Tvůrčí atmosféru podtrhlo i krásné podzimní počasí. Podívejte se, jak nám to šlo a slušelo.

Listopad se školní družinou a školním klubem

Na stránky školní družiny a školního klubu byl přidán plán listopadových akcí.

Moje, tvoje, naše družina

Moje, tvoje, naše družina, tak se jmenovala první velká společná akce ve školní družině. Cílem setkání bylo, aby se děti navzájem poznaly a věděly, že třeba tenhle kamarád je prvňáček z naší družiny a potřebuje naši radu či pomoc. Ve středu 9. 10. se v sále školy sešly děti ze všech oddělení školní družiny a školního klubu, aby se navzájem představily a ukázaly si, co umí. A tak jsme všichni mohli zatleskat komponovanému vystoupení všech prvňáčků, hudebním a tanečním číslům dětí z druhých tříd. Děti z oddělení třetích tříd na podium vystoupily jako jeden muž a společně s paní vychovatelkou nám všem zazpívaly. Čtvrťáci a děti ze školního klubu vyslaly své zástupce, abychom jim také mohli zatleskat za pěvecká a taneční čísla.

Ze sálu jsme všichni odcházeli s tím, že už víme, že tahle družina je moje, ale i tvoje a hlavně naše a bude nám v ní jistě prima.

Podívejte se na obrázky.

Solná jeskyně

V naší školní družině se snažíme, aby činnost byla zajímavá a pestrá a z akcí, které měly úspěch, se stávají akce tradiční.

Mezi pravidelné a již osvědčené patří i ozdravné pobyty v Solné jeskyni, kam jezdíme již 5. školním rokem.

Od října pravidelně každý pátek můžete v autobuse potkat skupinku dětí, která míří do Solné jeskyně Ládví. Pro velký zájem se děti střídají ve třech skupinách. V solné jeskyni máme připravené hračky, relaxační hudbu nebo pohádku, podle momentálního rozpoložení dětí. V jeskyni jsme necelou hodinu, je zde příjemné tlumené světlo a teplo. Po zkušenosti už víme, že děti, které s námi jezdí do solné jeskyně, jsou méně často nemocné. A příjemné je nejen to, že cena je pro děti zvýhodněná, ale i že maminky mohou získat potvrzení o platbě pro svou zdravotní pojišťovnu.

Na obrázcích jsou děti z první skupinky, tedy druháci a čtvrťáci. Prvňáčci zahájí své návštěvy 18. listopadu.

1. třída se ŠD v ZOO

S permanentkou za zvířátky do ZOO. Podívejte se na fotografie prvňáčků, kteří jako první ze školní družiny vyrazili do ZOO. Během odpoledne si stačili společně prohlédnout nejen nově umístěné slony a hrochy, ale i několik dalších pavilonů i venkovních expozic. I počasí výletníkům přálo, do školy přijeli plni dojmů z první větší akce školní družiny mimo obec. Koncem října se do ZOO chystají také děti ze 4. tříd a školního klubu.

ŠD na výstavě chovatelů

V pátek 27. září vyrazila celá družina na výstavu místních chovatelů drobného zvířectva. Abychom všichni pěkně viděli a vystavená zvířata se nepolekala, vystřídali jsme se po jednotlivých odděleních. I když tu nebylo tolik zvířátek, jako třeba v zoologické zahradě, všem se nám zde líbilo, jak je vidět na našich fotografiích.

Jablíčkobraní

První školní měsíc ve školní družině ve znamení jablíček. V jednotlivých odděleních jsme si vyprávěli, jaký význam mají jablíčka nejen v našem jídelníčku, ale jak různě je můžeme zpracovat. Naše výrobky jsme vystavili v přízemí nové budovy školy.

Jablíčkohraní jsme zakončili velkou ochutnávkovou akcí, na které se podíleli všichni, kteří stihli i v pracovním týdnu napéci. Jak nám chutnalo, můžete vidět na fotografiích. Všem kuchařům tímto ještě jednou děkujeme.

Září a říjen ve školní družině

Několik organizačních poznámek na úvod.

Telefonní čísla ve školní družině:

  • 1. třídy – dolní družina – pí vychovatelka Tačovská:    601 372 881
  • 2. třídy – horní družina – pí vychovatelka Poláčková:    606 071 751
  • 2. třídy – horní družina – pí  vychovatelka Votavová:    601 372 883
  • 3. třídy – pí vychovatelka Komárková:    601 372 880
  • 4. třídy – p. vychovatel Seifert:    601 372 884
  • Školní klub – pí vychovatelka Hrbková

Žádáme rodiče, aby vychovatelkám postupně písemnou formou oznamovali odchody dětí na jednotlivé zájmové kroužky, včetně ZUŠ.

Začínáme !

Začínáme! Podívejte se na fotografie prvňáčků, druháčků, školního klubu a třeťáků z prvních dnů ve školní družině v letošním školním roce.

Začínáme: prvňáčci
Začínáme: druháci
Začínáme: třeťáci
Začínáme: školní klub