Archiv kategorie: Barevné dny

Prvňáčci: Hrajeme si s barvami

V průběhu barevného týdne děti z prvních tříd zjistily, že i čtení, psaní, počítání, ale i prvouka nebo zpívání a tělocvik jsou s barvami veselejší. Spolu s barvami se také učili, pracovat ve skupinách. Při žlutém dni vyráběly společně sluníčko, ale i dáreček pro maminku. Ve svíčkárně zkoušely barvit svíčku, namíchat si vlastní barevnou sůl do koupele. Naučily se také barevnou písničku, zkusily si barevná písmenka, která se učí číst, ale i básničky a písničky o podzimu. A právě tím se pochlubily na společném vystoupení v sále školy, kam se přišli podívat s rodiči i nejbližší příbuzní. Sál praskal ve švech a děti byly odměněny za své výkony bouřlivým potleskem.

                                                           Paní učitelky a paní vychovatelky ŠD

Druháci na podzim

V projektových dnech „Barevný týden“ se druháci zabývali pozorováním podzimní přírody. Vyšli si na vycházku do Ďáblického háje a sbírali barevné listy. Ve třídě pak listy lisovali, nalepovali a obtiskávali. Společnými silami vydlabali velké dýně, nabarvili jejich semena a pak je nalepovali.

Při výtvarných činnostech míchali základní barvy a všímali si různých vzniklých odstínů.   Na vystoupení pro rodiče si připravili básničky o podzimu a barvách a naučili se pohybem doprovodit písničku Barvy.

Nedílnou součástí projektu bylo propojit všude přítomné barvy do hodin českého jazyka. Už jenom samotné názvy barev v sobě ukrývaly písmena a slabiky, se kterými bylo možné hrát spousty her. Vlastní básničky, které děti přednesly na závěrečném vystoupení pro rodiče, byly tou nejlepší odměnou.

                                                                              Paní učitelky druhých tříd

Třeťáci: Barevný svět

Třeťáci zkoumali barvy v přírodě.

3. A získávala poznatky o broucích, 3. B o ptácích a 3. C o rybách.

Děti vyhledávaly informace z encyklopedií a prezentovaly je kamarádům, plnily zajímavé úkoly, luštily křížovky, osmisměrky, skládaly matematická lota, vyráběly zvířátka z přírodního materiálu i z papíru. Nakonec si společně zazpívaly písničky o barvách a naší krásné přírodě.

                                                                                  Paní učitelky třetích tříd

IV.A: Barevný rok

Třída IV. A v rámci projektových Barevných dní pracovala s rokem a ročními obdobími.
Vytvořila vlastivědný kalendář, ve kterém najdete informace o státních svátcích a osobnostech z české historie i pověstí. Také jsme do něj zapsali názvy měsíců v jazycích největších evropských národů a data narození dětí z naší třídy.
Kalendář jsme si umístili do třídy na zeď, ať máme pěkné vzpomínky na letošní projekt.

Za IV. A Šárka Witisková, třídní učitelka

IV.B: Projekt třídy 4.B

V trochu jiné podobě, přesto myslím si, že úspěšné, byly letošní Barevné projektové dny. Jiné v tom slova smyslu, že děti zůstávaly ve svých třídách se svými třídními učitelkami. Třída 4. B se rozhodla, že půjde do projektu s velkou chutí, s čímž velice úzce souviselo i to, že si téma vybrali sami. Během brainstormingu padlo několik návrhů, ale nakonec si odhlasovali, že chtějí zjistit, proč je Slunce při východu a západu červené a také se chtěli dozvědět odpovědi na své otázky týkající se duhy. První den nás čekala diskuse o otázkách, na které se budou chtít zeptat během plánované návštěvy hvězdárny na Petříně. Ve hvězdárně jsme měli objednaný program o Zemi a vesmíru, pak následovala diskuse právě na naše téma. Děti odcházely plné dojmů a nových informací. V úterý jsme se vrhli do plánování, organizování, přerozdělování, nácviku a přípravě všeho potřebného. Ve středu jsme vše dotáhli do konce a ve čtvrtek nás čekala samotná prezentace nejdříve před 3. a 4. ročníky, a pak i před veřejností. Děti udělaly velký kus práce, vzaly vše zodpovědně do svých rukou a perfektně se tématu zhostily. Děkuji, děti! Byla to paráda.

                                                                                  Hedvika Dolejšová, třídní učitelka

IV.C: Jak vznikají barvy

Projektové dny – Jak vznikají barvy

Tma je pro někoho děsivá, pro někoho znamená chvilku klidu, pro někoho je tma celoživotní úděl. Život bez barev a bez světla je těžký, ale ne nemožný, o čemž se naše třída přesvědčila na Neviditelné výstavě, kde jsme začínali naše projektové dny. Vyzkoušeli jsme si, jaké je to pro nevidomé orientovat se v bytě, jít na procházku, nakoupit, či vyrazit do přírody, také jsme si vyzkoušeli po tmě platit. Dozvěděli jsme se něco o očních vadách a hlavně kompenzačních pomůckách, které usnadňují nevidomým život (slepecká hůl, psací stroj, hmatové hodinky či počítač se zvukovým výstupem). Každý z nás už by dnes měl umět nevidomému nabídnout pomoc, když se dostane do problému.

Ve škole jsme si pak povídali o tom, co je to světlo a vyzkoušeli si, jak ze základních barev světla složíme světlo bílé, poskládali jsme si celé barevné spektrum a bavili se i o tom, jak vzniká duha. Výborně nám vyšel například experiment s barvením bílého květu namočením stonku květiny do barevné vody. Aby děti měly zážitky opřené o všechny smysly, povídali jsme si o barvivech v potravinách a jejich vlivu na zdraví a na závěr proběhla i ochutnávka přírodně barveného želé, které jsme připravili i pro rodiče.

                                                                                                              Miloslava Coufalová, třídní učitelka

V.A: Barvy vesmíru

Milí občané Ďáblic,

v naší škole tento týden proběhly projekty na téma BARVY. Naše třída se zaměřila na barvy VESMÍRU. Moc nás to bavilo, malovali jsme, psali, ale i se trochu učili. Nevěděli jsme, že svět má tolik barev.   První den jsme si udělali báječné obrázky, kterými jsme polepili krabici k prezentaci našeho projektu. Dále jsme pomocí internetu, encyklopedií a chytrých hlav vymysleli část prezentace. Druhý den jsme se opět něco málo naučili a zopakovali si. Další naší prací bylo malování na sklo, téma byl vesmír, tak jsme malovali různé galaxie, hvězdokupy a planety. Také jsme vytvořili pozvánku pro rodiče na čtvrteční prezentaci. Všechno završila návštěva Planetária v Praze na Výstavišti. Prohlédli jsme si výstavu, která je umístěna v hale. Obrázky, videoprojekce a různé přístroje, které mají vztah k vesmíru. Pořad Pozorujeme oblohu se nám všem líbil, naučili jsme se hledat souhvězdí, byl nám vysvětlen vznik zatmění a dozvěděli jsme mnoho jiných zajímavých informací. Opravdu na pořad v Planetáriu dlouho nezapomeneme.

  Žáci V. A

Barevní živočichové

Cílem projektu „Barevní živočichové“ bylo zjistit, z jakého důvodu mají vybraní živočichové svou typickou barvu. Při jeho realizaci jsme se vydali první den na průzkum do Zoo Praha, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o zvířatech, hlavně o jejich barvách, způsobu života a potravě. Druhý den jsme ze získaných informací a pořízených fotografií vytvořili pomocí suchých a olejových pastelových barev závěsný kalendář na rok 2015 do učebny přírodopisu. Náplní posledního dne bylo vytvořit poutavou prezentaci o zvířatech, které jsme v ZOO viděli, naplnili ji vlastními fotkami a obohatili ji o kvíz určený posluchačům při prezentaci v sále. Ti si tak mohli ověřit své znalosti o zvířecí barevnosti, chytrosti, vypočítavosti a jedovatosti.

Na závěr už můžeme jen dodat, že tyto projektové dny nám přinesly spoustu nových znalostí, dovedností a nutnost spolupracovat nám pomohla utužit a stmelit Modrý tým.

Barvy Ďáblic (aneb naše škola fotí)

Máme projekty, tentokrát pro celou školu je téma „Barvy“. Já a ostatní z našeho týmu si vybrali tento projekt jménem Barvy Ďáblic pod vedením úžasného pana učitele Besska. Tento projekt byl pro všechny, kteří rádi a dobře fotí. Jsem docela ráda, že jsem mohla být v tomhle super projektu, protože byl úžasný. A proto vám o něm chci něco říct:

První den byli všichni nedočkavostí bez sebe… Nejprve jsme se vtipnou formou seznámili, poté se naši spolužáci z 5. až 9. třídy poučili o zlatém bodu, různých druzích světla a o expozicích a kompozicích (unikl mi rozdíl…). Po zhlédnutí tří krátkých filmů jsme se konečně vydali na cestu skrz na skrz Ďáblicemi. Fotili jsme a fotili a fotili, třeba: barevné květiny, listy, auta, barevné plochy, stromy a různá zvířata. Druhý den nám pan učitel ukazoval fotky, které jsme nafotili. My jsme je promazávali, hodnotili (kvalitu, rozmazání a podobně) a zlepšovali. Ale pozor, museli jsme fotit jen dominantní barvy, které byly: žlutá, oranžová (barva našeho projektu), červená, fialová, růžová, modrá, zelená a později i černá a bílá. Čtyři lidi z našeho týmu poté sestavili scénář k prezentaci.

Třetí den byl poměrně (Hmmmm) zvláštní. Hned po příjezdu do školy jsme se vrhli do řešení čtvrtka, dodělávali jsme prezentaci atd. Potom jsme šli na původně myšlenou krátkou procházku. Z procházky se vyklubala taková malá šestikilometrová túra z Ďáblic do Březiněvsi. Cestu tam všichni (s fňukáním a kňouráním) tak nějak přežili. Po doražení jsme hladili, fotili a krmili tamější koně. Ale cesta zpátky byla horor. Pršelo, foukal velký vítr a byla každému zima. Ale stejně to bylo super.

                                                                       Za oranžový tým Tereza Soudná

Barvy na vlajkách

Minulý rok jsme měli poprvé možnost vyzkoušet si projektové dny, a jelikož se nám projekty minulý rok vyvedly na jedničku, tento rok jsme si dali tzv. repete. Letošním tématem byly barvy a to ve všech možných směrech. Náš tým, který vyfasoval červenou barvu, byl zaměřen v historickém směru. Pod taktovkou pana učitele Černohorského jsme dostali dva úkoly: zjistit významy barev na vlajkách našich sousedů a probádat historii české vlajky.

První den jsme využili k nalezení všech potřebných informací, od historie po grafické zpracování všech vlajek. Všechny získané dovednosti jsme v zápětí využili při tvoření prezentace a textů, které popisovaly drobné příběhy každého z praporů a při jejich ztvárnění na papíry.

Den druhý a třetí se nesly v duchu nekonečného opakování. Přeřeků by se člověk nedopočítal. Když odbila druhá hodina odpolední, všichni jsme šli domů mírně unavení, ale všechno do sebe pěkně zapadalo a my se blížili ke konci našeho projektu.

Dokonce finální prezentace projektu ve čtvrtek se vyvedla na červeno.

                                                                                                              Červený tým

Černobarevný svět

V rámci projektu „Černobarevný svět“ jsme se z našeho barevného světa vypravili do černého světa nevidomých. Navštívili jsme interaktivní výstavu „Naše cesta“, kde jsme si vyzkoušeli, jak se žije lidem ve tmě. Zjišťovali jsme, jak slepí lidé zvládají nástrahy běžného života – např. jak píší, rozpoznávají barvy, pohybují se ve městě, používají běžný tablet či dotykový telefon. I zcela obyčejné nalévání čaje do hrnku bylo se zavázanýma očima zážitkem.  Připravena byla i hmatová stezka, lezecká stěna a spousta her na orientaci, paměť a motoriku.  A protože výstava nebyla zaměřena jen na nevidomé, vyzkoušeli jsme si i život sluchově a tělesně postižených.

Následující dny jsme naše zážitky zpracovávali. Seznámili jsme se s Braillovým písmem, naučili se prstovou abecedu a několik pozdravů a frází ve znakovém jazyce. Také jsme sepsali „Desatero komunikace s neslyšícím“ a o celém projektu vytvořili prezentaci pro naše spolužáky.

Všechny projektové dny byly pohodové, užili jsme si je, pobavili se u nich a uvědomili si, že svět handicapovaných lidí může být stejně tak barevný jako ten náš.

Černobarevní  světáci
(Hnědý tým)

Jak nás ovlivňují barvy

Jednalo se o projekt, ve kterém jsme chtěli zjistit, jaká barva je nejvíce oblíbená, jakou mají lidé nejraději. Nejprve jsme dali hlavy dohromady a vytvořili jsme dotazníky. Pak jsme hned vyrazili do Ďáblic, zastavili jsme se ve školce i na úřadě. Druhý den jsme vyjeli do Pařížské ulice a zjišťovali, jaká barva se nejvíce prodává a jaká by měla být letos „trendy“.  Překvapivě nás nikdo z butiků nevyhodil. Nakonec jsme se sami oblékli do svých modelů a na schodech školy proběhla velká „fashion show“, tedy módní přehlídka. Náš projekt jsme si opravdu užili, kromě toho, že jsme se sami mohli předvést, tak jsme se o barvách a jejich působení hodně dozvěděli.

                                                                                                                             Zelený tým

Lidé v barvách

Náš projekt vedený paní učitelkou Markétou Musilovou se jmenoval „Lidé v barvách“. První věcí v našich projektových dnech bylo seznámení se se samotným uměleckým stylem  – Popartem. Dalším krokem bylo naše focení, které jsme realizovali v učebně informatiky na naší základní škole. Naším hlavním cílem ale bylo upravit naše fotky a následně i fotky známých osobností ve Photoshopu podle uměleckého stylu Andyho Warhola – Popart.  Naší práci jsme zastali na fotkách a prezentaci, kterou jsme dne 23. 10. 2014 představili v sále školy. Na konci projektových dní jsme ve skupině provedli anketu, abychom zjistili, zda měl projekt úspěch nebo ne. Výsledek byl jednoznačný. Všem členům našeho týmu se projekt a vůbec celý nápad s projektovými dny líbil a moc jsme si ho užili.

                                                                                           Černý tým

Putování za duhou

Počasí nám sice nepřálo a skutečnou duhu jsme nespatřili, ale za to jsme si ji vyrobili.

Nejdříve jsme dělali pokusy s barvami a vytvořili jsme mléčnou duhu, poté jsme si ji namalovali.

Zjistili jsme, že o duze existují různé pravdy. Ty vědecké, ale i mytologické. V závěru jsme předvedli lidem jak vědecká, tak i mytologická tvrzení.

                                                                                              Bílý tým

Šutr není jen špinavý fujtajbl

Šutr, kámen…co to vlastně je? Jsou všude okolo nás, ale co o nich víme?

Jak nerost roste? Člověk se cpe, ale jak to dělá on?

Na počátku je krystal, tak proč jej nezkusit vypěstovat?

Do námi připravených roztoků soli nebo modré skalice jsme vložili nit a čekali jako rybáři s udicí, zda se zadaří a „něco“ se objeví, vyroste. Třetí den jsme nadšeně zpozorovali zárodky budoucích krystalů.

Nerost, hornina, krystal, drúza, vyrostlice a mnohá jiná už pro nás nejsou cizí slova. Informace jsme nehledali jen na internetu nebo v encyklopediích, navštívili jsme Geosvět – svět krystalů, kde nás čekali různobarevní kamenní mrňouskové i obři z Česka i dalekých krajin.

A proto už víme, že šutr opravdu není jen špinavý fujtajbl.

                                                                                                          Fialový tým

Barevný svět origami

Cílem našeho projektu Svět origami bylo vytvoření a seskládání učebních nástěnných plakátů a vytvoření encyklopedie origami zvířat. Při našem projektu jsme se velice pobavili a užili jsme si spousty legrace. Během čtyř dní jsme navštívili ZOO, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. V dalších dnech se ukázala naše šikovnost a s vypětím sil jsme dokázali složit papírová zvířata. Povedlo se nám vytvořit i okolí zvířat, ve kterém se v České republice se zvířaty setkáváme (ZOO, příroda kolem nás, hospodářství) a shromáždit důležité informace o jednotlivých druzích. Práce se nám povedla a my jsme s výsledkem spokojeni.

 Žlutý tým