Archiv kategorie: Aktuality

Slavnostní setkání školy u památné lípy u příležitosti oslavy státního svátku 17. listopadu

Dne 16. listopadu 2017 se setkali žáci i učitelé u památné lípy na rynku školy k oslavě státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii.

Oslavu jsme zahájili tím, že vlajková četa přinesla k lípě českou a ďáblickou vlajku. Následně měl proslov pan ředitel Josef Buchal, historické události let 1939 a 1989 připomněl pan zástupce Tomáš Novotný. O svobodě a demokracii promluvila místopředsedkyně Školní žákovské rady Nikol Koleva. Na shromáždění byl pozvaný i pan doktor Srdečný, pamětník událostí roku 1939, který ale onemocněl, a tak se zúčastnit bohužel nemohl.

Na školním rynku zazněly tóny písně Jednou budem dál a československá hymna, kterou společně zazpívali na Václavském náměstí v roce 1989 Karel Gott a Karel Kryl. Shromáždění bylo ukončené symbolickým cinkáním klíčů a položením svíček k památníčku.

17. listopadu si připomínáme dvě historické události. V roce 1939 byly nacisty uzavřeny vysoké školy, někteří studenti byli popraveni, mnoho studentů bylo odvlečeno do koncentračního tábora; v roce 1989 končil událostmi sametové revoluce v Československu komunismus. Myslíme si, že je důležité si tento státní svátek připomínat.

 

Z textů Eriky Šilhové, Lucie Procházkové, Jiřího Krumpa (VI.A) a Amélie Zítkové (VI.B)
vybral a sestavil T. Novotný, zástupce ředitele

Školní vánoční jarmark 2017

7. 12. 2017 od 16.00 do 18.00 hod. ve dvoraně a na rynku základní školy.

Žáci z každé třídy pro Vás již tradičně vlastnoručně vyrobili množství vánočních dekorací, přáníček a ozdob. Přijďte si vybrat a ocenit dětskou kreativitu. Nebude chybět ani rozmanité občerstvení připravené pro Vás našimi žáky a jejich učiteli.

Za všechny žáky a zaměstnance srdečně zve
Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

leták

Adventní tvoření 2017

Srdečně zveme děti společně s rodiči a příbuznými na ADVENTNÍ TVOŘENÍ
1. 12. 2017 od 15.00 do 18.00 hod.

Ve dvoraně naší školy pro Vás bude již tradičně připraveno množství výtvarných dílniček. Přijďte si se svými dětmi vyrobit vánoční ozdobu, svícen, přání či adventní dekoraci a také ozdobit náš školní vánoční strom.

Těšíme se na Vás.

leták

Upozornění na změnu telefonních čísel

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o plošné změně telefonních čísel. Níže uvádíme nový seznam kontaktů.

601 21 47 99 Recepce ZŠ
601 21 48 30 Tačovský Pavel (školník ZŠ)
601 21 48 29 Hannibal Ivan (vedoucí ŠJ ZŠ)
601 21 48 27 Čápová Daniela (asistentka ředitele)
601 21 48 22 Hoštička Jan (zástupce)
601 21 48 23 Novotný Tomáš (zástupce pro program)
601 21 48 24 Pařík David (správce sítě)
601 21 48 25 Věra Dusová (zástupkyně MŠ)
Vychovatelé ŠD
601 21 48 26 Poláčková Vlasta
601 21 48 31 Votavová Alena
601 21 48 12 Tačovská Zdeňka
601 21 48 13 Bínová Magdaléna
601 21 48 14 Skalová Markéta
601 21 48 15 Seifert Martin
601 21 48 16 Zezulová Barbora
601 21 48 17 Rychetníková Jana
Kabinety ZŠ
601 21 48 44 školní třídy v MŠ
Další budou doplněny později

V mateřské škole budou čísla funkční od středy 1. 11. 2017

601 21 48 00 Petrášek Václav (školník MŠ)
601 21 48 01 Nováková Ivana (vedoucí ŠJ MŠ)
601 21 48 02 jídelna MŠ
601 21 48 03 tuleni
601 21 48 04 motýlci
601 21 48 05 slůňata
601 21 48 06 ptáčci
601 21 48 07 berušky
601 21 48 08 broučci
601 21 48 09 koťata

vedení školy

Oslava státního svátku Dne vzniku Československa v ďáblické škole

V letošním školním roce jsme v ZŠ a MŠ Ďáblice položili základy nové tradice, a to připomínání a oslavu státních svátků u lípy, českého národního symbolu, na rynku před budovou školy. První takové shromáždění mělo připomenout 28. říjen 1918, den, kdy před 99 lety vzniklo Československo.

Slavnostní shromáždění žáků a učitelů se uskutečnilo 25. října 2017 v průběhu třetí vyučovací hodiny za přítomnosti velmi vzácného hosta, veterána bojů druhé světové války, pana brigádního generála ve výslužbě Pavla Vranského.

Shromáždění bylo zahájeno nástupem státní a obecní vlajky na tóny husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci. Ředitel školy Mgr. Josef Buchal v krátkém úvodním proslovu vyzdvihl význam státního svátku; historické souvislosti a osobnost T. G. Masaryka uvedl Mgr. Tomáš Novotný.

Vrcholem programu byl velmi autentický a dojemný proslov pana generála Vranského. Hovořil o lásce k domovu, k místu, kde jsme se narodili a prožili dětství, o lásce k našim nejbližším – maminkám a tatínkům – a o lásce k vlasti. Rovněž připomněl, že zemi, kterou máme rádi, jakož i demokracii, svobodu a další ideály, na nichž republiku vybudoval se svými spolupracovníky Masaryk, je však nutné stále opatrovat a někdy třeba i bránit se zbraní v ruce. Myslím, že nijak nepřeháním, když uvedu, že jeho laskavá a srozumitelná slova na všechny přítomné velmi intenzivně zapůsobila.

Následně zazněla v podání žáků pana učitele Zdeňka Rajtra za houslového doprovodu Šimona Tomka ze VII. B a kytarového doprovodu paní učitelky Zuzany Světlíkové Masarykova oblíbená lidová píseň Ach synku, synku. Během této skladby odnesli předseda a místopředsedkyně Školní žákovské rady květinu k nedalekému památníku věnovanému ďáblickým obětem obou světových válek. Slavnostní shromáždění ukončily tóny československé státní hymny.

Následovala beseda pana generála s našimi deváťáky, která se nakonec protáhla z předpokládané jedné hodiny na dvě vyučovací hodiny, neboť pan generál je stále velmi dobrým a poutavým vypravěčem. Nás učitele potěšilo, že se žáci neostýchali a v závěru besedy položili několik zvídavých dotazů.

Věříme, že v žácích zůstal silný zážitek, který přispěje k prohloubení jejich zájmu nejen o naše dějiny. Vždyť díky znalosti historie a jejím prostřednictvím můžeme hledat a nalézat odpovědi na řadu palčivých otázek dnešních dnů.

Mgr. Tomáš Novotný

Vážení rodiče, žáci,

z důvodu úprav na elektrické síti ve škole, nebude přístupný systém BAKALÁŘI
v době 26. – 28. 10 2017.

Děkujeme za pochopení

vedení školy

Slavnostní znovuotevření ďáblické školy

Dne 6. října 2017 si městská část Praha Ďáblice připomínala 116. výročí vysvěcení školní budovy. Nejednalo se o kulaté výročí, ale přesto se toto datum nepochybně významně zapíše do historie zdejší školy. Na počátku školního roku byla totiž dokončena rozsáhlá rekonstrukce původního objektu a zároveň byla dokončena i zcela nová přístavba.Jelikož se jednalo o významnou událost, byla oslava realizována ve dvou blocích. Dopolední program byl zasvěcen školákům a jejich pedagogům. V 9.40 hodin se sešli všichni žáci i zaměstnanci na rynku před novou přístavbou. Setkání zahájily tóny české státní hymny, na něž navázal svým slavnostním proslovem pan ředitel Mgr. Josef Buchal. Přítomní posléze potleskem ocenili slavnostní odhalení nového nápisu ŠKOLA nad hlavním vchodem. Posledním bodem programu, jenž obohacoval především ducha, byla četba úryvků ze starých školních kronik, kterou výborně zvládli žáci 7. ročníku. To však již nastal čas potěšit i chuťové buňky. Dorty připravené paními kuchařkami skutečně lákaly k ochutnání. Na jednom z nich zaplály svíčky a poté byl slavnostně nakrojen. Pro ostatní dorty si přišly děti nebo jejich paní učitelky a společně si je odnesly do učeben. Tím byla společná část oslavy završena.

Odpolední program pro širokou veřejnost a vzácné hosty začal v 17 hodin opět na rynku před novou školní budovou. Přítomné pozdravil ředitel školy Mgr. Josef Buchal. Vzápětí jej vystřídali žáci 7. třídy, kteří přenesli publikum na krátký čas prostřednictvím vybraných pasáží ze školních kronik do minulosti. K slavnostnímu shromáždění promluvil pan starosta Ing. Miloš Růžička a rovněž starostové blízkých obcí, projev pronesla radní hlavního města Prahy paní RNDr. Jana Plamínková, následovaly proslovy Ing. arch. Václava Škardy, obchodního ředitele stavební společnosti VW Wachal Dušana Geliena a děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. Michala Nedělky. Závěrem škole společně požehnali farářka Církve československé husitské Mgr. Renata Wesleyová a velmistr Rytířského řádu křižovníků dr. Josef Šedivý.

To se však již přiblížil slavnostní akt – symbolické zasazení památné školní lípy, která je umístěna v samém centru školního rynku. Všichni vzácní hosté přiložili trochu zeminy, mezi nimi i pan místostarosta Ing. Martin Tumpach, zástupce školské rady Mgr. Zdeněk Rajtr, členové pedagogického vedení školy, děti z žákovské samosprávy a v neposlední řadě doyenky pedagogického sboru, paní učitelky Naděžda Franková a Vladimíra Nepomucká.

Slavnostní program na rynku ukončila česká státní hymna.

Venku mohli hosté ještě po celý večer ochutnat dobroty z grilu, zapít je sklenicí čepovaného piva a pro dobrou náladu jim k tomu hrál, navzdory chladnému podzimnímu podvečernímu počasí, orchestr ZUŠ Taussigova pana učitele Sevruka.

Většina návštěvníků se postupně přemístila k prohlídkám do zrekonstruované a stále novotou vonící školní budovy. Jednu prohlídkovou skupinu vedl osobně pan starosta Růžička, druhé skupině se věnoval pan ředitel Buchal. Po celé prohlídkové trase byli hostům k dispozici průvodci z řad žáků 8. a 9. ročníku připravení poradit a pomoci.

V 18 hodin byla slavnostně přestřižena páska do školní knihovny, kterou novými knihami postupně dovybavuje významný partner školy – Spolek Parkán.  V nedalekém salonku mohli návštěvníci ochutnat bohatý ovocný raut připravený rodiči našich žáků.

V učebnách a dalších prostorách bylo možné zhlédnout prezentace školních kronik, škol v přírodě, elektronického systému Bakaláři, představení dramatického kroužku, kulturní vystoupení žáků V.C, zajímavostí byla populární disciplína zvaná Králičí hop. Na závěr prohlídky mohli hosté vystoupat až na střešní prostor nové budovy, kde bylo možné obdivovat venkovní učebnu s krásným výhledem na Ďáblice a jejich okolí.

Na školním rynku a v prostorách školy jsme mohli v průběhu večera potkat stovky hostů. Byla mezi nimi i bývalá paní ředitelka ďáblické školy Mgr. Milada Bulirschová (ředitelka v letech 2002-2012).

S radostí jsme pozorovali opravdový zájem mnoha hostů o život školy. V tvářích některých návštěvnic a návštěvníků bylo patrné i dojetí. Babičky a dědečkové vzpomínali na dobu, kdy sami byli dětmi a sedávali ve školních škamnách nebo stáli v roli učitelů před tabulí. O své vzpomínky se dělili s dětmi nebo vnoučaty. Zastavovali se u klasických didaktických materiálů, pozornost přilákaly například dnes již legendární nástěnné obrazy Zdeňka Buriana představující život pravěkých lovců, obrázky zachycující život na vesnici, ale rovněž se intenzivně zajímali o nejnovější technologie, jako je například elektronická žákovská knížka.

Pokud hosté na chvíli zpomalili, potěšili se v družném rozhovoru s přáteli a třeba se alespoň na moment vrátili do svých dětských let, můžeme jistě oslavu považovat za úspěšnou. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem zaměstnancům, kteří se do náročných příprav oslavy zapojili, poděkování patří rovněž žákům, již se velmi dobře ujali svých rolí. V neposlední řadě si nepochybně uznání zaslouží i pan ředitel Buchal, který školu za plného provozu tímto náročným obdobím provedl.

Mgr. Tomáš Novotný

zástupce ředitele pro program

 

Druhé jednání Školní žákovské rady

Dne 12. října 2017 se podruhé v letošním školním roce sešla v salonku školy Školní žákovská rada ZŠ a MŠ Ďáblice.

Toto jednání bylo velmi důležité, neboť na programu byla především volba předsedy Školní žákovské rady pro školní rok 2017/2018. Potěšilo nás, že zájem o tuto funkci byl mezi zástupci tříd velký, přihlásilo se šest uchazečů, kteří úvodem přednesli své kandidátské projevy. Následně proběhla veřejná volba hlasováním, přičemž každá třída disponovala jedním volebním hlasem. Jelikož Radu tvoří 15 tříd, mohl kandidát získat maximálně 15 hlasů. Vítězem volby se s většinou 12 obdržených hlasů stal žák 9. třídy Milan Mužátko. Zástupkyní předsedy se stala žákyně VIII.A Nikola Koleva. Volbu ani její průběh nikdo z přítomných nezpochybnil.

Poté jsme se věnovali vyhodnocení a reflexi skupinové práce ze závěru minulého jednání, kdy žáci zpracovávali návrhy na činnost Školní žákovské rady. Některé náměty jsme rovnou prodiskutovali, jiným se budeme věnovat v průběhu školního roku.

Nově zvolenému předsedovi a jeho místopředsedkyni přejeme do celého školního roku sílu především pro tvůrčí nápady.

Mgr. Tomáš Novotný
PhDr. Mgr. Bc. Jan Hoštička

Konec dočasné změny v rozvrhu pro 5. a 8. ročník

Vážení rodiče, žáci,
s platností od 16. 10. 2017 bude výuka informatiky pro 5. a 8. ročník dle platného rozvrhu.

vedení školy

První jednání Školní žákovské rady

Dne 21. září 2017 se prvně v letošním školním roce sešla v salonku školy Školní žákovská rada ZŠ a MŠ Ďáblice.

Jelikož Radu tvoří mnoho zástupců z řad žáků 3. – 9. ročníku, zasvětili jsme toto setkání především prvotnímu navázání kontaktů, tedy k vzájemnému představování. Poté jsme se rozdělili napříč ročníky do šesti skupin a žáci měli příležitost mezi sebou pobesedovat o tom, čemu by se dle jejich názoru mohla a měla Školní žákovská rada v tomto roce věnovat.

Ačkoliv byly zpočátku na některých tvářích patrné známky nejistoty, v průběhu jednání se atmosféra měnila, obavy mizely. S velkým potěšením jsme pozorovali upřímný zájem o dění ve škole a snahu škole pomáhat v jejím dalším rozvoji. V neposlední řadě chceme žáky pochválit za jejich kultivovaný projev a vystupování. Příjemnou odměnou pro všechny bylo dobré kakao a šťáva od milých paní kuchařek. Děkujeme.

Všem členům Školní žákovské rady přejeme mnoho sil na celoroční práci.

Mgr. Tomáš Novotný
PhDr. Mgr. Bc. Jan Hoštička

SLAVNOSTNÍ ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY

Srdečně zveme všechny přátele školy, její bývalé i současné pracovníky a žáky, ďáblické rodáky, zkrátka všechny, které naše pozvání potěší
na
SLAVNOSTNÍ ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY
6. října od 17.00 do 19.00 hod.

Pozvánku naleznete zde.

Také bychom Vás rádi pozvali na slavnostní otevření knihovny, které je součástí programu.

Sběr papíru 9. – 12. 10. 2017

V termínu 9. – 12. 10. 2017 je možné přinášet do školy styrý papír. Kontejner bude přistaven a otevřen po celou dobu akce v čase 7.00 – 19.00 hodin.

Děkujeme, že s námi třídíte odpad.

Další sběr proběhne v termínu 11. – 14. 12. 2017

Vyjádření ředitele školy ve věci kritérií hodnocení práce v hodinách anglického jazyka

pro účastníky FB diskuze zde

Info k nabídce kroužků a zájmových kurzů

ZÁPIS DO VŠECH ŠKOLNÍCH I EXTERNÍCH AKTIVIT PROBĚHNE
13. 9. 2017  v čase 16.30 hod. – 19.30 hod.
bližší informace naleznete zde

Kontaktní osoba: Alena Votavová – koordinátor zájmové činnosti a pronájmů
alena.votavová@skoladablice.cz  ;  telefon: 601 372 883

ZUŠ zahájení 7. 9. 2017
Karate zahájení 19. 9. 2017
Ostatní kroužky zahajují v říjnu 2017
Ceny školních kroužků 300,- Kč / měsíc
Ceny externích kroužků – info u organizátora

Třídní schůzky v ZŠ

Třídní schůzky proběhnou ve středu 13. 9. 2017

16.30 – 19.30 – zápis do kroužků
17.00 – představení programu a rozvoje školy pro rodiče žáků I. stupně
17.30 – 1. – 5. třídy
18.00 – představení programu a rozvoje školy pro rodiče žáků II. stupně
18.30 – 6. – 9. třídy

Dočasná změna v rozvrhu pro 5. a 8. ročník

Vážení rodiče, žáci,
s platností od 11. 9. 2017 do odvolání bude výuka informatiky pro 5. a 8. ročník ve skupinách spojena.

5.A – v úterý končí ve 12:35 hod.
5.B – v pondělí končí ve 12:35 hod.
5.C – ve středu končí ve 12:35 hod.
8.A – ve čtvrtek končí ve 13:30 hod.
8.B – v pátek končí ve 12:35 hod.

vedení školy