Archiv kategorie: Aktuality

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro rok 2017/2018

Zápis do 1. ročníku ZŠ se bude konat v pondělí 24. dubna a v úterý 25. dubna 2017 v odpoledních hodinách.  Jedná se o 1. kolo pro žáky ze spádové oblasti.

Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání

Kritéria dalšího kola pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání

Další informace naleznete zde.

Pozvánka na DEN ZEMĚ

Spolek Parkán ve spolupráci se ZŠ a MŠ U Parkánu
a s kulturní komisí MČ Praha – Ďáblice

Vás zve na DEN ZEMĚ

v sobotu 22. 4. 2017 od 14 hod. v zahradě Mateřské školy, ul. Kučerové

Bližší informace v přiloženém letáku

Den otevřených dveří v Mateřské škole

4. května 2017 od 16.00 do 17.30 hodin proběhne ve žluté budově mateřské školy den otevřených dveří.

Jste všichni srdečně zváni.

Zápis do MŠ pro rok 2017/2018

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017-2018 proběhne dne 11. května 2017 od 14.00 do 19.00 hodin v červené budově MŠ Kučerové 532/26, Praha 8 – Ďáblice.

Další informace naleznete zde

Profily kandidátů do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků

 

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D. Karel Bezušek PharmDr. Jitka Soukupová
Trvalé bydliště – Praha 8 – Březiněves
45 let
VŠ učitel-matematik
lukas.krump@centrum.cz
Trvalé bydliště – Ďáblice
42 let
podnikatel – realizace kulturních akcí
karel@startproduction.cz
Trvalé bydliště – Ďáblice
40 let
Farmacie, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Soukupova.Jitka@seznam.cz

více o kandidátech naleznete zde

Volby se uskuteční v rámci třídních schůzek v budově základní školy
11. 4. 2017 v čase 16.30 – 19.30 hod.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Přijďte si společně s námi vyrobit velikonoční dekoraci, naučit se nové techniky zdobení vajíček. 

kdy: v pátek 7. 4. 2017 od 15:00 do 18:00
kde: v jídelně základní školy

Čekají na vás další tvořivá překvapení.

pozvánka

Třídní schůzky v ZŠ

V úterý 11. 4. 2017 se konají třídní schůzky v základní škole. V 17.00 hod. začínají v 1. až 3. třídě, v 17.30 hod. ve 4. až 5. třídě a od 18.00 hod. na 2. stupni (6. až 9. třída).

V rámci třídních schůzek proběhnou volby do Školské rady  (kandidáti z řad zákonných zástupců dětí).  Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem, který bude připraven u volební komise v atriu školy.

Jarní petrklíč 2017

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
Městská část Praha-Ďáblice ~ PORG Libeň, Praha 8 ~ Městská část Praha 8

Vás srdečně zvou
na 29. ročník hudebního festivalu malých a mladých muzikantů

 Jarní petrklíč 2017.

Akce se koná tradičně první jarní čtvrtek 23. března 2017 od 9.30 do cca 19 hodin
v Kulturním domě Krakov, Těšínská 600/4, Praha 8 – Bohnice.
Podrobnosti o akci na www.jarnipetrklic.cz.

Program festivalu

Podrobný program 2017

Velký sál
9.45 – malé sbory-soubory
12.40 – mladší instrumentalisté
15.15 – velké sbory-soubory
Malý sál
9.30 – mladší zpěváci
12.40 – starší zpěváci
15.00 – starší instrumentalisté

Volby do školské rady

Vážení rodiče,
v současné době končí volební období stávající Školské rady. Oslovujeme proto zájemce z vašich řad. Máte-li zájem podílet se na činnosti Školské rady, kontaktujte nás do 22. 3. 2017 na adrese skolskarada@skoladablice.cz

Dne 11. 4. 2017 proběhnou volby, v nichž budou voleni dva zástupci za rodiče. Více informací najdete na www.skoladablice.cz v sekci Školská rada.

Vyhlášení voleb do školské rady

Leták_volby

Kulturní a školská komise MČ Praha – Ďáblice pořádá

Šifrovací dopoledne
v klubovně Komunitního centra Vlna dne 11. března od 9:30

více informací v letáku

Pozvánka do „KAVÁRNY PRO RODIČE“

Vážení rodiče předškoláků, případně ostatní zájemci,
srdečně Vás zveme do

„Kavárny pro rodiče“.

Program setkání: vystoupení a následná diskuze s PhDr. Ladislavou Lažovou
na téma školní zralost, připravenost dítěte na vstup do ZŠ.

Na akci se setkáte s učiteli mateřské školy i s učiteli základní školy, přítomni budou i zástupci ředitele školy.
Kavárna se uskuteční v MŠ Kučerové, Praha-Ďáblice v přízemí zelené budovy ve středu 8. března od 17 hodin.

Vaše dotazy můžete předat i před začátkem akce.

 

Věra Dusová Mgr. Josef Buchal
zástupkyně ředitele pro MŠ ředitel školy

Pozvánka na vernisáž/prodejní výstavu

spolek_parkanSpolek Parkán ve spolupráci se ZŠ a MŠ  Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 a s Kulturní komisí MČ Praha – Ďáblice Vás zve na VERNISÁŽ / PRODEJNÍ VÝSTAVU, která se koná ve středu 1. 3. 2017  od 16 do 19 hodin v ďáblické sokolovně (Kokořínská 28).

letáček ke stažení

Provoz školy v době jarních prázdnin

V době prázdnin 3. – 10. 2. 2017 bude provoz školy přerušen z důvodu stavebních prací.

Mgr. Josef Buchal
ředitel školy

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ a ke dni otevřených dveří

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
v letošním školním roce jsou zápisy v ČR přesunuty na duben. V Základní škole a mateřské škole, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 se zápis do 1. ročníku ZŠ bude konat v pondělí 24. dubna a v úterý 25. dubna 2017 v odpoledních hodinách. Jedná se o 1. kolo pro žáky ze spádové oblasti. V případě volné kapacity bude vypsáno 2. kolo pro žáky z nespádové oblasti. 

Máte-li zájem prohlédnout si naši školu, můžete k nám zavítat ve čtvrtek 30. března 2017, kdy se bude konat den otevřených dveří v podobě dvou komentovaných prohlídek, a to od 9.00 hodin a od 16.00 hodin.

Současně je domluveno, že předškoláci z MŠ v Ďáblicích a v Březiněvsi navštíví společně s paními učitelkami naši školu během dopolední výuky (MŠ v Ďáblicích – 1. skupina ve čtvrtek 23. února 2017, 2. skupina v pátek 24. února 2017; MŠ v Březiněvsi – čtvrtek 2. března 2017).

Informace pro rodiče dětí MŠ

Vážení rodiče, přispějte k odolnosti svých dětí.
V případě výskytu zdravotních obtíží u Vašeho dítěte

  • respektujte potřeby svého dítěte
  • spolupracujte s mateřskou školou
  • chovejte se ohleduplně k ostatním.

Péčí o své dítě přispějete k odolnosti ostatních v kolektivu.

více v následujícím dokumentu

PF 2017

pf2017