Archiv kategorie: Mateřská Škola

Den otevřených dveří v ďáblické MŠ a ZŠ

Den otevřených dveří v ďáblické MŠ a ZŠ se uskuteční ve čtvrtek 22. února 2018.

V mateřské škole (Kučerové 532/26, Praha-Ďáblice) pro rodiče budoucích předškoláků:

  • od 16.00 do 17.30 hodin ve žluté budově mateřské školy.

V základní škole (U Parkánu 17/11, Praha-Ďáblice) pro rodiče budoucích prvňáčků:

  • v 9.00 a v 16.00 hodin komentované prohlídky školy s průvodcem. Sraz v uvedenou dobu na recepci.
  • 2.-4. vyučovací hodinu (8.55-11.40 hodin) náslechy v nabídnutých vyučovacích hodinách.

Zápis do MŠ 2018/19

Vážení rodiče, zápis do mateřské školy proběhne 10. května 2018 od 14.00 do 19.00 hodin v červené budově MŠ, přičemž žádosti o přijetí budou v MŠ vydávány dne 19. dubna od 8.00 do 13.00 a od 15.00 do 17.00 hodin a dne 20. dubna od 8.00 do 13.00 hodin.

Upozornění na změnu telefonních čísel

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o plošné změně telefonních čísel. Níže uvádíme nový seznam kontaktů.

601 21 47 99 Recepce ZŠ
601 21 48 30 Tačovský Pavel (školník ZŠ)
601 21 48 29 Hannibal Ivan (vedoucí ŠJ ZŠ)
601 21 48 27 Čápová Daniela (asistentka ředitele)
601 21 48 22 Hoštička Jan (zástupce)
601 21 48 23 Novotný Tomáš (zástupce pro program)
601 21 48 24 Pařík David (správce sítě)
601 21 48 25 Věra Dusová (zástupkyně MŠ)
Vychovatelé ŠD
601 21 48 26 Poláčková Vlasta
601 21 48 31 Votavová Alena
601 21 48 12 Tačovská Zdeňka
601 21 48 13 Bínová Magdaléna
601 21 48 14 Skalová Markéta
601 21 48 15 Seifert Martin
601 21 48 16 Zezulová Barbora
601 21 48 17 Rychetníková Jana
Kabinety ZŠ
601 21 48 44 školní třídy v MŠ
Další budou doplněny později

V mateřské škole budou čísla funkční od středy 1. 11. 2017

601 21 48 00 Petrášek Václav (školník MŠ)
601 21 48 01 Nováková Ivana (vedoucí ŠJ MŠ)
601 21 48 02 jídelna MŠ
601 21 48 03 tuleni
601 21 48 04 motýlci
601 21 48 05 slůňata
601 21 48 06 ptáčci
601 21 48 07 berušky
601 21 48 08 broučci
601 21 48 09 koťata

vedení školy

Školní rok 2017 – 2018 v MŠ

Školní rok 2017 – 2018 v mateřské škole začíná 1. 9. 2017.

Třídní schůzky pro rodiče dětí z MŠ se budou konat v úterý 5. 9. 2017 od 17 hodin v jednotlivých třídách.

Upozornění na změnu výše školkovného: od školního roku 2017 – 2018 dochází k úpravě výše školkovného (viz Směrnice pro úplatu – sekce Dokumenty). Je tedy nutné upravit trvalé příkazy k úhradě pro děti, které již mateřskou školu navštěvovaly v minulém školním roce.

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro rok 2017/18

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2017 – 2018

 

Přijatí uchazeči:

M001 M020 M037 M054 M064
M003 M021 M039 M055 M066
M004 M025 M044 M056 M067
M005 M027 M045 M057 M068
M009 M029 M046 M058 M069
M011 M030 M048 M059 M072
M015 M032 M049 M061 M074
M017 M035 M050 M062 M076
M018 M036 M051 M063 M077

Nepřijatí uchazeči:

M006 M026 M043
M007 M028 M047
M010 M031 M053
M012 M033 M065
M013 M034 M070
M014 M038 M071
M016 M040 M073
M022 M041 M075
M023 M042  

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Písemné rozhodnutí se již zákonnému zástupci nezasílá.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno písemně do vlastních rukou.

rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ 2017/18

Pozvánka na DEN ZEMĚ

Spolek Parkán ve spolupráci se ZŠ a MŠ U Parkánu
a s kulturní komisí MČ Praha – Ďáblice

Vás zve na DEN ZEMĚ

v sobotu 22. 4. 2017 od 14 hod. v zahradě Mateřské školy, ul. Kučerové

Bližší informace v přiloženém letáku

Den otevřených dveří v Mateřské škole

4. května 2017 od 16.00 do 17.30 hodin proběhne ve žluté budově mateřské školy den otevřených dveří.

Jste všichni srdečně zváni.

Zápis do MŠ pro rok 2017/2018

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017-2018 proběhne dne 11. května 2017 od 14.00 do 19.00 hodin v červené budově MŠ Kučerové 532/26, Praha 8 – Ďáblice.

Další informace naleznete zde

Pozvánka do „KAVÁRNY PRO RODIČE“

Vážení rodiče předškoláků, případně ostatní zájemci,
srdečně Vás zveme do

„Kavárny pro rodiče“.

Program setkání: vystoupení a následná diskuze s PhDr. Ladislavou Lažovou
na téma školní zralost, připravenost dítěte na vstup do ZŠ.

Na akci se setkáte s učiteli mateřské školy i s učiteli základní školy, přítomni budou i zástupci ředitele školy.
Kavárna se uskuteční v MŠ Kučerové, Praha-Ďáblice v přízemí zelené budovy ve středu 8. března od 17 hodin.

Vaše dotazy můžete předat i před začátkem akce.

 

Věra Dusová Mgr. Josef Buchal
zástupkyně ředitele pro MŠ ředitel školy

Informace pro rodiče dětí MŠ

Vážení rodiče, přispějte k odolnosti svých dětí.
V případě výskytu zdravotních obtíží u Vašeho dítěte

  • respektujte potřeby svého dítěte
  • spolupracujte s mateřskou školou
  • chovejte se ohleduplně k ostatním.

Péčí o své dítě přispějete k odolnosti ostatních v kolektivu.

více v následujícím dokumentu

PF 2017

pf2017

Havárie vody u MŠ

havarie-vody-02Vážení rodiče,
z důvodu havárie vody v ulici pod mateřskou školou je školka bez dodávky vody. Provoz bude zítra (15. 12. 2016) v omezeném režimu. Prosím, přiveďte děti do MŠ, jen pokud to bude nezbytně nutné. V základní škole voda teče.
Děkuji za pochopení
Věra Dusová
zástupkyně ředitele pro MŠ

Vánoční besídky v MŠ

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na vánoční besídky jednotlivých tříd z mateřské školy.
Přijďte společně s dětmi strávit hezké předvánoční odpoledne.

  8. 12. 2016 v 15:30 hod. třída Motýlci
  8. 12. 2016 v 16:00 hod. třída Broučci
14. 12. 2016 v 15:30 hod. třída Berušky
15. 12. 2016 v 15.30 hod. třída Slůňata
15. 12. 2016 v 16:00 hod. třída Ptáčci
20. 12. 2016 v 16:00 hod. třída Tuleni
22. 12. 2016 v 16.00 hod. třída Koťata

Mikulášská nadílka v MŠ

mikulas

V pondělí 5. 12. bude v MŠ Mikulášská nadílka spojená

s karnevalem čertů a andělů.

Děti mohou již ráno přijít v kostýmu čerta nebo anděla.

 

MŠ – Pozvánka pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

zveme Vás na informativní schůzku k začátku docházky do naší mateřské školy. Sejdeme se v úterý 16. června v 16 hodin v přízemní třídě žlutého domečku.
Těšíme se na Vás.

Máme rádi zvířata, aneb vydří kamarád v MŠ

Setkání s vydrou říční v naší školce

Během února a března letošního roku se třídy Motýlci, Tuleni a Slůňata zapojili do projektu záchranné stanice a psího útulku Tachov. Základním posláním této stanice je starat se o poraněné živočichy, kteří pokud to je možné, jsou navráceni zpět do volné přírody. Doplňkovou činností stanice je také osvětová činnost mezi dětmi a mládeží.

Projekt v naší mateřské škole probíhal ve dvou etapách. V první etapě šlo o sbírku. Děti mohly přispívat krmením a potřebnými věcmi pro zvířátka. Ve druhé etapě přijel pan Karel Bobál, vedoucí záchranné stanice, který spolupracuje s panem Václavem Chaloupkem (tvůrcem dětských pohádek se zvířátky), a od dětí převzal nastřádanou sbírku.

Odměnou dětem za jejich ochotu pomoci byla zajímavá beseda o práci v záchranné stanici a poutavé vyprávění o záchraně zvířat, která se ocitla v nouzi. Zároveň dětem přivezl představit a ukázat vydru říční, která je slepá a ve volné přírodě by nepřežila. Svůj nový domov našla právě v tachovské stanici.

Děti se pro celou akci tak nadchly, že některé z nich dnes mají práci v záchranné stanici jako vysněné budoucí povolání. Celá zdařilá akce také podpořila budování dobrého vztahu dětí ke zvířatům a přírodě. Jelikož celý projekt měl úspěch, a zároveň pomohl dobré věci, rozhodli jsme se, že ho v budoucnu jistě zopakujeme.

za třídu Motýlci
Věra Dusová