Archiv kategorie: Základní Škola

Profily kandidátů do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků

 

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D. Karel Bezušek PharmDr. Jitka Soukupová
Trvalé bydliště – Praha 8 – Březiněves
45 let
VŠ učitel-matematik
lukas.krump@centrum.cz
Trvalé bydliště – Ďáblice
42 let
podnikatel – realizace kulturních akcí
karel@startproduction.cz
Trvalé bydliště – Ďáblice
40 let
Farmacie, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Soukupova.Jitka@seznam.cz

více o kandidátech naleznete zde

Volby se uskuteční v rámci třídních schůzek v budově základní školy
11. 4. 2017 v čase 16.30 – 19.30 hod.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Přijďte si společně s námi vyrobit velikonoční dekoraci, naučit se nové techniky zdobení vajíček. 

kdy: v pátek 7. 4. 2017 od 15:00 do 18:00
kde: v jídelně základní školy

Čekají na vás další tvořivá překvapení.

pozvánka

Třídní schůzky v ZŠ

V úterý 11. 4. 2017 se konají třídní schůzky v základní škole. V 17.00 hod. začínají v 1. až 3. třídě, v 17.30 hod. ve 4. až 5. třídě a od 18.00 hod. na 2. stupni (6. až 9. třída).

V rámci třídních schůzek proběhnou volby do Školské rady  (kandidáti z řad zákonných zástupců dětí).  Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem, který bude připraven u volební komise v atriu školy.

Jarní petrklíč 2017

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
Městská část Praha-Ďáblice ~ PORG Libeň, Praha 8 ~ Městská část Praha 8

Vás srdečně zvou
na 29. ročník hudebního festivalu malých a mladých muzikantů

 Jarní petrklíč 2017.

Akce se koná tradičně první jarní čtvrtek 23. března 2017 od 9.30 do cca 19 hodin
v Kulturním domě Krakov, Těšínská 600/4, Praha 8 – Bohnice.
Podrobnosti o akci na www.jarnipetrklic.cz.

Program festivalu

Podrobný program 2017

Velký sál
9.45 – malé sbory-soubory
12.40 – mladší instrumentalisté
15.15 – velké sbory-soubory
Malý sál
9.30 – mladší zpěváci
12.40 – starší zpěváci
15.00 – starší instrumentalisté

Volby do školské rady

Vážení rodiče,
v současné době končí volební období stávající Školské rady. Oslovujeme proto zájemce z vašich řad. Máte-li zájem podílet se na činnosti Školské rady, kontaktujte nás do 22. 3. 2017 na adrese skolskarada@skoladablice.cz

Dne 11. 4. 2017 proběhnou volby, v nichž budou voleni dva zástupci za rodiče. Více informací najdete na www.skoladablice.cz v sekci Školská rada.

Vyhlášení voleb do školské rady

Leták_volby

Pozvánka do „KAVÁRNY PRO RODIČE“

Vážení rodiče předškoláků, případně ostatní zájemci,
srdečně Vás zveme do

„Kavárny pro rodiče“.

Program setkání: vystoupení a následná diskuze s PhDr. Ladislavou Lažovou
na téma školní zralost, připravenost dítěte na vstup do ZŠ.

Na akci se setkáte s učiteli mateřské školy i s učiteli základní školy, přítomni budou i zástupci ředitele školy.
Kavárna se uskuteční v MŠ Kučerové, Praha-Ďáblice v přízemí zelené budovy ve středu 8. března od 17 hodin.

Vaše dotazy můžete předat i před začátkem akce.

 

Věra Dusová Mgr. Josef Buchal
zástupkyně ředitele pro MŠ ředitel školy

Provoz školy v době jarních prázdnin

V době prázdnin 3. – 10. 2. 2017 bude provoz školy přerušen z důvodu stavebních prací.

Mgr. Josef Buchal
ředitel školy

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ a ke dni otevřených dveří

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
v letošním školním roce jsou zápisy v ČR přesunuty na duben. V Základní škole a mateřské škole, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 se zápis do 1. ročníku ZŠ bude konat v pondělí 24. dubna a v úterý 25. dubna 2017 v odpoledních hodinách. Jedná se o 1. kolo pro žáky ze spádové oblasti. V případě volné kapacity bude vypsáno 2. kolo pro žáky z nespádové oblasti. 

Máte-li zájem prohlédnout si naši školu, můžete k nám zavítat ve čtvrtek 30. března 2017, kdy se bude konat den otevřených dveří v podobě dvou komentovaných prohlídek, a to od 9.00 hodin a od 16.00 hodin.

Současně je domluveno, že předškoláci z MŠ v Ďáblicích a v Březiněvsi navštíví společně s paními učitelkami naši školu během dopolední výuky (MŠ v Ďáblicích – 1. skupina ve čtvrtek 23. února 2017, 2. skupina v pátek 24. února 2017; MŠ v Březiněvsi – čtvrtek 2. března 2017).

PF 2017

pf2017

Nový formulář pro uvolnění žáka

dokumentVážení rodiče, 
využívejte prosím, aktualizovaný dokument Žádost o uvolnění žáka z vyučování.
http://skoladablice.cz/?page_id=124

Děkujeme
vedení školy

 

Helpíkův pohár

155

V rámci projektu „155“ jsme první den se žáky navštívili neziskovou nestátní organizaci poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Během celé exkurze si žáci prošli specializované pracoviště, dílny, bazén, vířivku, jídelnu. Na závěr návštěvy byli žáci rozděleni do menších skupinek. Ve skupinách se pak všichni zapojili do samotného chodu zařízení a vyzkoušeli si práci s dětmi s mentálním i kombinovaným postižením. Během druhého dne si žáci vyzkoušeli základy první pomoci, naučili se základní pravidla první pomoci a nakonec si i vymysleli a vyzkoušeli scénku první pomoci se vším všudy. Výstupem projektu byla prezentace s nahranou scénkou. Všichni se během projektů aktivně zapojovali, diskutovali a velmi se pobavili.

Fitness

V rámci projektových dní jsme navštívili Fitness a relaxační centrum R5, které se nachází poblíž Václavského náměstí. Žáci se seznámili s chodem fitness centra, prohlídli si vybavení, zázemí posilovny a vyzkoušeli si některé posilovací stroje. Hlavní náplní bylo cvičení na TRX, kde si žáci okusili na vlastní kůži, jak probíhá lekce TRX. Ke cvičení jsme používali různé pomůcky, například bosu, overball a flowin. Dále jsme si vyzkoušeli spinning, který se žákům velmi líbil. Přístup žáků hodnotím velmi kladně, byli velmi aktivní a snažili se. Výstupem projektu byla prezentace s fotkami a videem. Na závěr přidávám pár fotek z TRX.

Projekt policie

V rámci projektu „POLICIE“ jsme s žáky navštívili policejní areál PMJ v Ďáblicích. Cílem projektu bylo seznámit žáky s náplní práce policistů PMJ, jejich výzbrojí a výstrojí. Díky ochotnému a vstřícnému policistovi, jenž nás areálem prováděl, si žáci doslova na vlastní kůži mohli vyzkoušet balistické přilby a vesty a potěžkat si policejní zbraně. Po pár minutách probíhající exkurze ztratily všechny děti zábrany a rukama nad hlavou se to v zasedací místnosti jen hemžilo. Zvídavé otázky žáků nebraly konce. Jejich nadšení a zapálení, jak už pro samotné téma, tak či pro policejní vybavení, včetně služebních vozů, se projevilo na samotném zpracování projektu. Výstupem byl krásný nástěnný plakát s policejní tématikou a prezentace doprovázená mluveným projevem žáků.

Vedoucí projektové skupiny
Mgr. Martina Jiskrová

Hrát (si) celý život

Náš projekt byl o profesi herečky, herce.  Sešly se v něm děti s různými zájmy a schopnostmi, ale nakonec se všichni dali dohromady a během dvou dnů si zahráli improvizované divadlo.  Jak to všechno začalo? První den byla do školy pozvaná herečka žijící v Ďáblicích, paní Milada Kratochvílová. Děti si připravily otázky týkající se divadla, ptaly se na účinkování v televizi a divadle, také je zajímaly celebrity a v jakých rolích můžeme herečku vidět. Paní Kratochvílová jim vysvětlila, že práce herce není jen sláva a ukazování se na veřejnosti, ale že jde především o práci, která často zabírá spoustu času a někdy bere soukromí.  Herec se musí umět pohybovat, správně vyslovovat, hrát na hudební nástroj, atd…… prostě čím víc toho člověk umí, tím líp se uplatní. Nahlédli jsme také do scénáře a zkusili si kousek role.  Povídání s herečkou paní Kratochvílovou bylo velmi milé a příjemné.

Hned nato si chtěli žáci sami něco nastudovat a zahrát. Zvítězila fantasy pohádka Alenka v říši divů. Začal úporný boj s časem, aby se během dvou dnů stihlo projít celý děj, rozdělit role, nakreslit kulisy, přinést kostýmy, namalovat obličeje, připravit třídu a ještě se naučit své role zpaměti.  Snad poprvé jsem slyšela: „ Nechceme přestávku, musíme to zkusit ještě jednou.“

A výsledek? Představení se muselo hrát dvakrát a fantazii se meze nekladly.

Umělecký kovář

Naše skupina navštívila útulnou kovárnu pana Vítězslava Stoklasy. V kovárně jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Třeba jak je žhavá výheň, čím se v ní topí, jaké nástroje se pro různé dovednosti používají. Zaznělo také něco o historii kovářství a pan kovář nám také ukázal svá nádherná díla. Ať už šlo o ocelové ploty, plastiky, nábytek a další různé kovové instalace. Nejvíce jsme si však užili u kovadliny, přičemž jsme zjistili, že to, co vypadá jednoduše v podání mistra Stoklasy, je pro nás neřešitelný úkol.  Já osobně velmi oceňuji přístup žáků během projektu. Všichni se velmi aktivně zapojovali, přicházeli s nápady, uměli se ve skupině dohodnout. Při takovém přístupu žáků jsou projektové dny velmi smysluplné.

Viktor Černohorský