Archiv kategorie: Základní Škola

Letní divadelní tábor ve Vlně

Komunitní centrum Vlna Ďáblice připravilo na letošní prázdniny příměstský tábor pro děti od 6 do 13 let, a to s divadelním zaměřením. V týdnech od 26. do 30. června a od 21. do 25. srpna se budou děti pod vedením profesionálních hereček věnovat různým disciplínám dramatického umění.

Více informací naleznete v letáku

Čteme dětem ve Vlně

Spolek Parkán ve spolupráci s KC Vlna a obecní knihovnou
Vás zve na akci
Čteme dětem ve Vlně
v pátek 2. června 16:30 – 19:00 v KC Vlna

bližší innfo v letáku

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Ve středu 31. 5. 2017 od 17.00 hod. se koná schůzka rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku základní školy ve školní jídelně v přízemí budovy ZŠ U Parkánu 17, Praha 8.
Těšíme se na setkání s Vámi.

SOUTĚŽ o nejlepší reportáž z „Cesty za poznáním“

Spolek Parkán ve spolupráci se ZŠ a MŠ Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17,
vyhlašuje SOUTĚŽ
o nejlepší reportáž z „Cesty za poznáním“ podpořené výtěžkem z dražby

Více informací naleznete v přiloženém letáku

Třeťáci na škole v přírodě

Výprava třetího ročníku dorazila v pořádku na místo určení. 

Výsledky voleb do Školské rady 2017

Oznámení o výsledcích do Školské rady základní školy a jmenování zástupců zřizovatele naleznete zde nebo v sekci Školská rada.

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ pro rok 2017/18

Ředitelství ZŠ U Parkánu 17 Praha 8 – Ďáblice zveřejňuje seznam pořadových čísel budoucích žáků 1. ročníku pro školní rok 2017/2018:

001 011 021 035 047 059
002 012 023 036 048 063
003 013 025 038 050 064
004 014 026 039 051 065
005 015 027 040 053 066
006 016 028 041 054 067
007 017 029 042 055 068
008 018 030 043 056  
009 019 033 045 057  
010 020 034 046 058  

U čísel 031,037,044,052,060,061,062  bylo přerušeno správní řízení o zařazení dítěte do 1. ročníku do doby předání požadovaných  dokladů k zápisu.

vysledky zapisu 2017-18

Zápisové lístky

Výdej zápisového lístku proběhne osobně do rukou zákonného zástupce žáka.
25.4.2017 od 8:00 – 9:30, 11:00 – 12:00, 14:30 – 15:00
26.4.2017 od 7:30 – 8:00
27.4.2017 od 13:00 – 15:00

2. 5. 2017 od 8:00 – 9:30 a 11:00 – 12:00
3. 5. 2017 od 7:30 – 8:00
5. 5. 2017 od 7:30 – 10:00

 nebo po osobní domluvě.

Děkuji Mgr.Veronika Pikrtová
výchovná poradkyně

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro rok 2017/2018

Zápis do 1. ročníku ZŠ se bude konat v pondělí 24. dubna a v úterý 25. dubna 2017 v odpoledních hodinách.  Jedná se o 1. kolo pro žáky ze spádové oblasti.

Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání

Kritéria dalšího kola pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání

Další informace naleznete zde.

Pozvánka na DEN ZEMĚ

Spolek Parkán ve spolupráci se ZŠ a MŠ U Parkánu
a s kulturní komisí MČ Praha – Ďáblice

Vás zve na DEN ZEMĚ

v sobotu 22. 4. 2017 od 14 hod. v zahradě Mateřské školy, ul. Kučerové

Bližší informace v přiloženém letáku

Profily kandidátů do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků

 

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D. Karel Bezušek PharmDr. Jitka Soukupová
Trvalé bydliště – Praha 8 – Březiněves
45 let
VŠ učitel-matematik
lukas.krump@centrum.cz
Trvalé bydliště – Ďáblice
42 let
podnikatel – realizace kulturních akcí
karel@startproduction.cz
Trvalé bydliště – Ďáblice
40 let
Farmacie, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Soukupova.Jitka@seznam.cz

více o kandidátech naleznete zde

Volby se uskuteční v rámci třídních schůzek v budově základní školy
11. 4. 2017 v čase 16.30 – 19.30 hod.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Přijďte si společně s námi vyrobit velikonoční dekoraci, naučit se nové techniky zdobení vajíček. 

kdy: v pátek 7. 4. 2017 od 15:00 do 18:00
kde: v jídelně základní školy

Čekají na vás další tvořivá překvapení.

pozvánka

Třídní schůzky v ZŠ

V úterý 11. 4. 2017 se konají třídní schůzky v základní škole. V 17.00 hod. začínají v 1. až 3. třídě, v 17.30 hod. ve 4. až 5. třídě a od 18.00 hod. na 2. stupni (6. až 9. třída).

V rámci třídních schůzek proběhnou volby do Školské rady  (kandidáti z řad zákonných zástupců dětí).  Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem, který bude připraven u volební komise v atriu školy.

Jarní petrklíč 2017

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
Městská část Praha-Ďáblice ~ PORG Libeň, Praha 8 ~ Městská část Praha 8

Vás srdečně zvou
na 29. ročník hudebního festivalu malých a mladých muzikantů

 Jarní petrklíč 2017.

Akce se koná tradičně první jarní čtvrtek 23. března 2017 od 9.30 do cca 19 hodin
v Kulturním domě Krakov, Těšínská 600/4, Praha 8 – Bohnice.
Podrobnosti o akci na www.jarnipetrklic.cz.

Program festivalu

Podrobný program 2017

Velký sál
9.45 – malé sbory-soubory
12.40 – mladší instrumentalisté
15.15 – velké sbory-soubory
Malý sál
9.30 – mladší zpěváci
12.40 – starší zpěváci
15.00 – starší instrumentalisté

Volby do školské rady

Vážení rodiče,
v současné době končí volební období stávající Školské rady. Oslovujeme proto zájemce z vašich řad. Máte-li zájem podílet se na činnosti Školské rady, kontaktujte nás do 22. 3. 2017 na adrese skolskarada@skoladablice.cz

Dne 11. 4. 2017 proběhnou volby, v nichž budou voleni dva zástupci za rodiče. Více informací najdete na www.skoladablice.cz v sekci Školská rada.

Vyhlášení voleb do školské rady

Leták_volby

Pozvánka do „KAVÁRNY PRO RODIČE“

Vážení rodiče předškoláků, případně ostatní zájemci,
srdečně Vás zveme do

„Kavárny pro rodiče“.

Program setkání: vystoupení a následná diskuze s PhDr. Ladislavou Lažovou
na téma školní zralost, připravenost dítěte na vstup do ZŠ.

Na akci se setkáte s učiteli mateřské školy i s učiteli základní školy, přítomni budou i zástupci ředitele školy.
Kavárna se uskuteční v MŠ Kučerové, Praha-Ďáblice v přízemí zelené budovy ve středu 8. března od 17 hodin.

Vaše dotazy můžete předat i před začátkem akce.

 

Věra Dusová Mgr. Josef Buchal
zástupkyně ředitele pro MŠ ředitel školy